TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

Korduma kippuvad küsimused

   Mis on lean
   6 sigma sisu
   Mis on DMAIC
   Mis on kvaliteedijuhtimine
   Juhtimissüsteemi auditeerimine
   Mis on ISO
   Mis on ISO 9001
   Mis on CE-märk?
   Mis tooted vajavad CE märki?
   Kes on tootja
   Mis on vastavushindamine?
   Mis on harmoneeritud standard?
   Sertifitseerimine, akrediteerimine, volitatud asutused
   Kes teostab turujärelevalvet?

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Kõige tähtsamad seadusandlikud dokumendid Euroopa Liidus on direktiivid, mis tuleb üle võtta rahvuslikku seadusandlusesse teatud ajaperioodi jooksul, nende nõuete täitmine on kohustuslik.


Selleks, et kaubad võiksid Euroopa Liidus vabalt liikuda, peavad nad vastama teatud tingimustele ja eelkõige olema ohutud lõpptarbijale. Uus lähenemisviis (New Approach) võeti kasutusele Euroopa Nõukogu poolt 1985. aastal,  selle direktiivid asendavad üksikriikide standardeid hõlmates mitmesuguseid erinevaid tooteid. Direktiivide põhiline eesmärk on kindlustada Euroopas turustatavate toodete ohutus, ning nendes tuuakse olulised nõuded, mis tuleb üle võtta EMÜ õigusaktidesse ning need viitavad harmoniseeritud standarditele ja näevad ette vastavushindamise protseduuri.


Direktiive rakendatakse mitmete toodete puhul. Tähtsaimad tootevaldkonnad, mis  vajavad CE-märgistust, on:

 • Üldine tooteohutus 2001/95/EC 
 • Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed 90/385/EEC
 • Ehitustooted 89/106/EEC
 • Ehitustöö 71/305/EEC
 • Elektri- ja elektoonikaseadmete jäätmed 2002/96/EC
 • Elektromagnetiline ühilduvus 2004/108/E
 • Gaasiseadmed 90/396/EEC 
 • In vitro meditsiinivahendid 98/79/EC 
 • Isikukaitsevahendid 89/686/EEC 
 • Kiirraudtee 96/48/EC 
 • Kodumajapidamises kasutatavad lambid 98/11/EC 
 • Kodumajapidamises kasutatavate elektriahjude energiamärgistuse alased sätted 2002/40/EC 
 • Liftid 95/16/EC 
 • Lihtsad surveanumad 87/404/EEC 
 • Madalpingeseadmed 2006/95/EC 
 • Majapidamisseadmete õhu kaudu leviv müra 86/594/EEC 
 • Masinad 98/37/EC 
 • Meditsiinivahendid 93/42/EEC 
 • Mitteautomaatsed kaalud 90/384/EEC 
 • Mõõtevahendid 2004/22/EÜ 
 • Mänguasjad 88/378/EEC 
 • Nõudepesumasinad 97/17/EC 
 • Ohtlikud ained 76/769/EEC 
 • Pakendamine ja pakendusjäätmed 94/62/EC 
 • Pesumasinad 95/12/EC 
 • Pesumasin-kuivatid 96/60/EC 
 • Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid 94/9/EC 
 • Postiteenused 97/67/EC 
 • Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed 99/5/EC 
 • Reisijateveoks ettenähtud köisteed 2000/9/EC 
 • Seadmete energiamärgistus 92/75/EEC 
 • Surveseadmed 97/23/EC 
 • Tavaraudtee 2001/16/EC 
 • Trummelkuivatid 95/13/EC 
 • Tsiviilkäibes olevad lõhkeained 93/15/EEC 
 • Väikelaevad 94/25/EC 
 • Välitingimustes kasutatavate seadmete müra 2000/14/EC 

Direktiivide täistekstid vt http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm

Kasulikku lugemist
CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!