TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

EASi ekspordi arendamise toetusest


EAS alustas 8. novembril 2010 ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Uus toetusskeem asendab seni kehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme. Sellega seoses lõpetati 7. novembril taotluste vastuvõtt eksporditurunduse, välismessi ja ühisturunduse toetusskeemide raames.

Uue toetusskeemi kohaselt toetatakse ühis- ja individuaalprojektide raames välisturgudele suunatud turundustegevuste elluviimist, sh:

 • toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimist;
 • tootenäidiste valmistamist ja tellimist;
 • reklaammaterjalide valmistamist ja tellimist;
 • püsiekspositsioonide eksponeerimist;
 • ettevõtete sihtturgudele suunatud veebilehe arendamist ja e-lahenduste väljatöötamist;
 • brändide väljatöötamist ja kaubamärkide registreerimist sihtturul;
 • sihtturgudele korraliste müügivisiitide ning turundusürituste korraldamist;
 • välismessidel osalemist;
 • sihtturu uuringute läbiviimist;
 • välisturgude teenuseosutajatelt nõustamisteenuste hankimist.
   

Maksimaalseks toetuse summaks on 160 000 eurot, minimaalseks 3 000 eurot. Ainult sihtturu nõustamisteenuse korral on toetuse suuruseks maksimaalselt 10 000 eurot.

 Toetuse määrad:

 • ühistaotluse korral kuni 70%;
 • ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50%;
 • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50%;
 • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele suunatud välismessidel või näitustel osalemist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 30%.
   

Projektide kestvuseks on maksimaalselt 24 kuud. Erandina on nende projektide, millede puhul taotletakse toetust ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks, abikõlblikkuse periood maksimaalselt 6 kuud.
Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.
 

Omame pikaajalisi kogemusi antud valdkonnas:

 • TJO Konsultatsioonid on olnud toeks enam kui 70 eksporditurundusplaani väljatöötamisel ja toetuse taotluse koostamisel EASile.
 • 2008. aastal avanenud toetusprogrammidest on kõik meie kaasabi kasutanud kliendid saanud taotluse esitamisel positiivse vastuse!

Kui soovite kasutada professionaalide abi siis, palun andke oma huvist meile teada.

Eksporditurundusplaani koostamisest on täpsemalt juttu aadressil http://www.tjo.ee/?id=2635.