TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Mitmete EASi ettevõtlustoetuste taotlemise tingimused on muutumas


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on viimastel nädalatel koostanud mitmed eelnõud erinevate ettevõtlustoetuste määruste muutmise kohta. Kui Ekspordi arendamise meetme puhul on tegu peamiselt tehnilist laadi täpsustustega, siis Teadmiste ja oskuste ning Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu meetmete puhul on tegu hulga sisuliste muudatustega.Ekspordi arendamise meetme puhul on olulisimaks muudatuseks senisest parema ligipääsu võimaldamine hulgi- ja jaekaubanduse tegevusvaldkonna projektidele juhul, kui Eesti äriregistrisse kantud ettevõtja ekspordib tooteid või teenuseid, millele luuakse Eestis olulist lisandväärtust. Teise olulisema punktina on kavas muuta vara säilitamise kohustust seoses struktuuritoetuste seaduse muutumisega – kui varem oli kohustus säilitada vara (nt. tootenäidised, stendid, kampaania tarbeks loodud koduleht) viie aasta jooksul, siis nüüd peab tagama selle säilitamise kuni projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpuni või vara kasutusaja lõpuni (kui see on lühem kui projekti abikõlblikkuse periood). Ülejäänud muudatused on tehnilist laadi.

Teadmiste ja oskuste arendamise meetme määruse muutmise eelnõus on terve hulk olulisi muudatusi:

  • On kavas laiendada toetatavate projektide hulka ning seoses sellega toetatakse väljapoole Eestit suunatud projektide puhul lisaks hulgikaubandusele ka jaekaubandust juhul, kui Eestis äriregistriise kantud ettevõtja ekspordib tooteid ja teenuseid, millele luuakse Eestis olulist lisandväärtust
  • Toetatavate tegevuste nimekirja laiendatakse tootmiskorralduse parendusprojekti tegevustega ning sel juhul võivad konsultantideks olla teatud tingimuste täitmisel ka füüsilised isikud. Seoses selle tegevuse lisandumisega kaotatakse sõna “tootmisalane nõustamine”. Tootmiskorralduse parendusprojekti eesmärgiks on pakkuda tööstusettevõtjale praktilist tuge operatiivsete ja strateegiliste muutuste ning protsessiparenduste elluviimisel. Parendustegevustele seatakse mõõdetavad tulemused ning nende saavutamisel leiab aset ettevõtja tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv. Toetust saavad taotleda vaid tööstusettevõtjast äriühingud, kes vastavad EASi kodulehel toodud tingimustele.
  • Toetatavate tegevuste hulka lisandub ka välismesside ühiskülastus juhul kui seda korraldab MAK, kutseühendus, erialaliit jne. Ühiskülastuse puhul tuleb aga enne määratleda eesmärgid ja oodatavad tulemused ning messi järgselt tuleb korraldada messi külastamise tulemusi kokkuvõttev sisuline tegevus koolituse või seminari vormis.
  • Toetatavate tegevuste hulgast on kavas aga maha võtta strateegiate väljatöötamise ja juurutamise võimalus, kuna selle reaalne tulemus ja kasu on jäänud häguseks. Samas toetatakse strateegiliseks planeerimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist läbi koolitustegevuse.
  • Samuti eemaldatakse abikõlbulike tegevuste nimistust diagnostilise auditi mõiste, kuna see on mistahes nõustamisprojekti lahutamatu osa ja ei vaja eraldi toetamist.
  • Seoses struktuuritoetuse seaduse muutumisega loetakse abikõlbulikuks ka neid kulusid, mis on tekkinud 45 päeva jooksul pärast abikõlbulikkuse perioodi lõppu, tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil.
  • Toetuse (kuni 50% projekti abikõlbulikest kuludest) miinimumsummat tõstetakse 1 000 eurolt 1 600 eurole. Tootmiskorralduse parendusprojekti läbiviimise korral on maksimaalne taotletav summa 5 000 eurot.

Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu meetmes on suure mõjuga investorite ja alltöövõtjate osas veel vabu vahendeid summas 7,6 miljonit eurot ja seoses sellega viiakse määrusesse sisse mitmeid muudatusi:

  • Suure mõjuga investori definitsioon on muutmisel. Suure mõjuga investoriks on nüüd tööstusettevõtja, kelle koguinvesteering on vähemalt 10 miljonit eurot ja kelle palgafond kasvab tänu projektile 100 x Eesti keskmine palk (varem vastavalt 6,4 miljonit ja loob 100 uut töökohta)
  • Projekti abikõlblikkuse perioodi vähendatakse 24 kuult 12 kuuni
  • Kui varem sai VKE toetust kuni 40%, siis nüüd on ka neil võrdselt teistega toetusmääraks kuni 25%. Maksimaalset toetussummat vähendatakse aga 3,2 miljonilt eurolt 1 miljoni euroni ning toetust on võimalik taotleda vaid üks kord. Nende muudatuste põhjuseks on vähesed rahalised vahendid.

Käesolevaks hetkeks on suure mõjuga investorite ja alltöövõtjate osas tehtud 6 taotluse rahuldamise otsust (4 suure mõjuga investori projekti ja 2 alltöövõtja oma). Nimetatud toetuse saajate hulgas on ka TJO Konsultatsioonid kliendid, sh allhankija toetuse saaja OÜ Hyrles, kelle projekti kohta saate lugeda siit


Kui olete huvitatud ülalnimetatud toetuste taotlemisest TJO Konsultatsioonid kaasabil, siis andke meile oma huvist palun teada

Lugege lähemalt ka strateegiliste ja ekspordiplaanide koostamise ja  tehnoloogiainvesteeringutega seonduvate projektide ettevalmistamise  teenuste kohta.