TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Uus standard ISO 50001 energiajuhtimissüsteemide sisseseadmiseks ja sertifitseerimiseks


Oktoober 2011

ISO on välja arendanud standardi ISO 50001 (Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega). Anname kiire ülevaate:

 1. uuendustest, võrreldes EN 16001ga,
 2. eripäradest, võrreldes ISO 14001ga,
 3. energiajuhtimissüsteemi sisseseadmise sammudest,
 4. süsteemi loomise mõttest.


Uus standard on sisult sarnane asendatava EN 16001ga. Samas on standardis ka mitmeid uuendusi. EN 16001ga võrreldes on lisandunud juhtkonna kohustuste osa. See on nüüd tüüpilise juhtimissüsteemi standarditega sarnasel kujul. Toimimisohje peatükist on eraldatud ning sellega esile tõstetud kavandamise ja ostmisega seonduvad teemad, st suurema tähelepanu pööramist tarneahelale. Ka mõisteid on uuendatud.

ISO 50001 on võrreldav ISO 14001ga

Oma olemuselt on tegemist tüüpilise riskipõhise juhtimissüsteemi ülesehituse ja loogikaga, seega on see ülesehituselt sarnane nt ISO 14001ga. Kuigi standardid on ülesehituselt sarnased, on nende sisu siiski keskendunud erinevatele eesmärkidele ja teemadele.

Kui keskkonnajuhtimissüsteem keskendub keskkonnakaitsele, saastamise ärahoidmisele, jäätmekäitlusele ja keskkonnaalasele tulemuslikkusele, siis energiajuhtimissüsteem võtab sihikule energiaefektiivsuse, energia säästmise ja –tulemuslikkuse. Eesmärgiks on tõsta energiaefektiivsust kulupõhise eesmärkide protsessi kaudu.

ISO 50001 toob uued lühendid

Standard toob ingliskeelsesse kõneruumi sisse ka uue lühendi. Kui keskkonnajuhtimissüsteemide osas kasutati lühendit EMS, siis energiajuhtimissüsteemi puhul on juba standardisse sisse kirjutatud lühend EnMS. Samuti on standardisse sisse kirjutatud

Mida tuleks energiajuhtimissüsteemi sisseseadmiseks teha:

 1. Alustada tuleks kohustumuse võtmisest energiatulemuslikkust parendada.
 2. Loomulikult ei pääse energiajuhtimissüsteemis kohaldatavate õigusaktide jm nõuete väljaselgitamisest ning järgimisest
 3. Seejärel tuleks viia läbi esialgne energia tarbimise ülevaatus organisatsiooni kõigi tegevuste osas (sh varasem, praegune ja kavakohane tulevane tarbimine)
 4. Nüüd saab paika panna eesmärgid ja tegevuskava, sh energiatulemuslikkuse indikaatorid ja seada sisse energia mõõtmise kava
 5. Elluviimise ja toimimise juures tuleb läbi käia eelnevatest riskipõhistest standarditest tuttavad teemad (teadlikkus, koolitus ja pädevus; teabevahetus ja toimimisohje)
 6. ISO 50001 toob sisse siiski ka eripärased nõuded – kavandamise ning energiateenuste, toodete, seadmete ja energia hankimise
 7. Tulemuste saavutamiseks tuleb loomulikult välja selgitada peamised faktorid mis mõjutavad energia tarbimist ning tarbimise ja energiategurite vahelised seosed
 8. Seejärel tuleks hinnata oodatavat energiatarbimist tulevikus ja leida, kuidas võiks energiatarbimist vähendada, seda kõikide tegevuste, sh ostu ja arendustegevuse käigus
 9. Kontrollimise peatükk on taas „harjumuspärane“: seire, mõõtmine, analüüsimine; õigusaktide jm nõuetele vastavuse hindamine, siseaudit, mittevastavused, korrigeerimine, korrigeerivad ja ennetavad tegevused ning tõendusdokumentide ohje
 10. Lõpuks tuleb juhtkonnapoolse ülevaatuse raames hinnata, kas võetud kohustumust järgitakse ja süsteem annab soovitud tulemusi

Seega on standardi nõuetele vastava energiajuhtimissüsteemi väljaarendamine jõukohane igale organisatsioonile. Küsimus on selles, kas organisatsioon peab energia säästmist oluliseks või mitte.

Miks tasuks kaaluda energiajuhtimissüsteemi väljaarendamist ja sertifitseerimist:

 • säästa rohkem energiat ja vähendada CO2 heitkogust;
 • vähendada organisatsiooni kulusid;
 • turundusliku sõnumi edastamine huvipooltele - olete selgelt huvitatud keskkonna ja energia säästmisest;
 • kuivõrd tegemist on EL prioriteetse suunaga, samuti on paljud organisatsioonid deklareerinud oma hoolivust keskkonna ja ka energiatõhususe suunal, seega on mõne aja pärast eeldatavasti oodata vastavasisuliste nõuete lisandumist erinevate hankekonkursside nõuete hulka, seega võimalust osaleda edukalt erinevatel hankekonkurssidel.

Loomulikult oleme valmis pakkuma omapoolset abi energiajuhtimissüsteemi väljaarendamisel. Palun andke meile oma soovidest teada! Kui soovite saada põhjalikku ülevaadet standardi nõuetest, siis korraldame regulaarselt standardi nõudeid tutvustavaid koolitusi, vt meie koolituskalendrit. Samuti on seda võimalik tellida organisatsioonisisese koolitusena.
 

Tauno-Jussi Onoper
TJO Konsultatsioonid


Küsige professionaalidelt nõu

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Oleme valmis andma hinnangu teie organisatsiooni mõjususe-tõhususe suurendamisvõimaluste kohta. Palun andke meile oma soovidest teada!


Kasulikku lugemist

Lugege ka teisi artikleid