TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

EASilt uus suurinvesteeringute toetusmeede


EAS alustas uue tööstus- ja teenindusettevõtja suurinvesteeringu toetuse taotluste vastuvõttu. Eelmine tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu suurinvestori toetus lõpetati. Uus toetus jaguneb kaheks:
1. suurinvestori toetus tööstusettevõtjale ja
2. tugiteenuskeskuste investeeringu toetus.Suurinvestori toetus tööstusettevõtjale

Kellele on toetus mõeldud?

Suurinvestori toetus on mõeldud Eestis registreeritud tööstusettevõtjale, kelle:

 1. projekt kuulub EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus" märgitud tegevusvaldkondadesse,
 2. kavandatav koguinvesteering ületab 10 miljonit eurot ja
 3. summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jooksul on vähemalt võrdne 50-kordse Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmise palgaga,
 4. poolt tehtav tehnoloogiainvesteering on suunatud töötleva tööstuse tegevusvaldkonna arendamisele
Mida toetatakse?

Abikõlbulikud on kulud, mis on seotud:

 • uue materiaalse vara soetamisega
 • projekti raames soetatava materiaalse vara seadistamise ja häälestamisega
 • projekti raames soetatud materiaalse vara kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara soetamisega (kuni 50% ulatusest projekti abikõlblikest kuludest).
Kui suur on toetuse piirmäär?

Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot ja rahastamise piirmäär on 25% abikõlblikest kuludest.
Projektiperioodi pikkuseks on kuni 18 kuud.

Tugiteenuskeskuste investeeringu toetus

Kellele on toetus mõeldud?

Tugiteenuskeskuste investeeringu toetus on mõeldud Eestis registreeritud ettevõtjale,

 1. kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele ning,
 2. mis ekspordib vähemalt 80% oma pakutavatest tugiteenustest ja
 3. mille summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jookusul on vähemalt võrdne 30-kordse Eesti keskmise palgaga.

NB: Lisaks traditsiooniliste tugiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele saavad toetust taotleda ka insener-, tehnilisi-, IT-, projekteerimis- ja hooldusteenuseid osutavad ettevõtted.

Mida toetatakse?

Abikõlbulikud on kulud, mis on seotud:

 • tugiteenuskeskuse sisseseadmiseks vajaliku põhivara soetamisega;
 • tugiteenuskeskuse sisseseadmiseks vajaliku renoveerimisega;
 • tugiteenuskeskuse töötajate tööalase üldkoolituse läbiviimisega;
 • koolitusel osalevate tugikeskuse töötajate tööjõukuludega (üksnes koolitusel osalemise tundide osas);
 • töötajate värbamisega.
Kui suur on toetuse piirmäär?

Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 1 000 000 eurot. Rahastamise piirmääraks on 50%. Tugiteenuste projekti maksumus peab olema vähemalt 40 000 eurot.
Projektiperioodi pikkuseks on kuni 18 kuud.

Allikas: EAS