TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Madal tootlikkus ei ole enam probleemiks


September 2006

Eesti ettevõtete tootmisefektiivsuse madal tase on muutunud praeguseks väga aktuaalseks teemaks.

Tõepoolest, Eesti tööstuse senised "eelised" (kohaliku tooraine olemasolu, sihtturgude lähedus, väikesed tööjõukulud, tootjate paindlikkus, toodete ja teenuste kombineerimine, alaliitude toetused) hakkavad vähenema, võrreldes varasemate aastatega. See aga kahandab ettevõtete konkurentsivõimet. Konkurentsivõime säilitamisel on suurteks probleemideks tootlikkuse aeglane kasv ja kõrgekvaliteedilise ning hea mainega toodangu vähene osakaal.Lähiajal on ettevõtted, kes soovivad oma konkurentsivõimet tõsta, valiku ees: kas kolida oma tootmisega arengumaadesse, kus on veel säilinud "eelised", või siis võtta kasutusele meetmed olemasoleva tootmise efektiivsuse tõstmiseks. Päev päevalt on tunda nii riigisisese, kui ka väliskonkurentsi suurenemist. Ellu jäävad ja on edukad need, kes teevad kiireid ning õigeid otsuseid.
 

Miks mõned ettevõtted on edukamad/efektiivsemad kui teised?

Kuigi tegutsemise tingimused on sarnased, on siiski organisatsioonide edukus/efektiivsus erinev. Saavutatud edukust seostatakse juhtimise käigus tehtud otsuste erinevusega. Edu ja ebaedu määravad juhid oma otsuste langetamise ja organisatsiooni ees vastutuse võtmisega. Paljud juhid, kes tegelevad tootmisefektiivsuse parendamisega, küsivad, millega peaks alustama, et saavutada süsteemne ning tulemuslik tegevusplaan efektiivsuse tõstmiseks?

Efektiivselt toota tähendab valmistada tulemuslikult tooteid vähima kulutatud aja, materjalide ning pingutusega. Kulutatud aja, materjalide ning pingutuse hindamiseks on oluline määratleda valdkonnad, milles mõõdetavad efektiivsusnäitajad kaardistada. Kaardistamisel on oluline fikseerida ettevõtte praegune tase ning seada mõõdetavad eesmärgid tulevikuks. Parema tootmisefektiivsuse poole pürgiv ettevõte peab pikemas perspektiivis arvestama erinevate valdkondade vahelist tasakaalu. Ei ole tulemuslik arendada tootmise efektiivsust vaid ühes kitsas valdkonnas. Tuleb vaadelda laiemat valdkondade ringi ning nende vahelisi seoseid.

Iga ettevõte peab sisemiselt tegema valiku, milliste valdkondade arendamisega alustada. Valikul tegemisel tuleks lähtuda kasumlikkusest - millise valdkonnaga tegelemine annab kõige kiiremad tulemused. Sama põhimõtet peaks jälgima efektiivsusnäitajate parendamise plaani koostamisel. Efektiivne plaan viib punktist A punkti B otse, ebaefektiivne plaan viib sinna aga ringiga.

Efektiivsuse mõõtmiseks erinevates tootmisharudes on majandusteadlased välja töötanud palju erinevaid mõõdikuid. Kuid tihti ei ole mõõdikuid nende keerukuse ja ebasobivate tingimuste tõttu võimalik ettevõtetes kasutada.

Efektiivsed ettevõtted on need, kes teevad asju õigesti ja tõhusalt - on võimelised tootma madalama või säästlikuma kuluühikuga ning väiksemate pingutustega.

Eesmärkide tulemuslikult saavutamiseks on vaja läheneda ettevõttele personaalselt ning kaasata kaasaegseid tõhusaid lahendusi ning metoodikaid. Et ettevõte suudaks kaasaegsete lahenduste ning metoodikatega kursis olla ning väiksemate kulutustega efektiivsemaid tulemusi saavutada, võiks kaasata ettevõtte tootmisefektiivsuse kaardistamisele kogenud konsultante. Juhid, olles ise pidevalt tegevuste keskmes, kaotavad liiga tihti orientiiri valdkonna tähenduses ja seejärel ka lõppeesmärgi. Konsultant aitab kõige kiiremini tulemust andvate valdkondade vahel valikut teha ning rakendada tegevuskavad ning meetmeid eesmärkide elluviimiseks.
 

Kuidas selliseid tulemusi saavutada?

Siinkohal on hea meel tõdeda, et TJO Konsultatsioonid on välja arendanud tootmise efektiivsuse tõstmise programmi. Tuginesime programmi koostamisel oma pikaajalisele kogemusele ning koostööle erinevate tootmisettevõtetega. Väljaarendamisel on kasutatud ka maailmas tuntud ja tõhusaid kaasaegseid lahendusi, mis on kohandatud Eesti ettevõtete jaoks.

Täpsemat infot programmi kohta on võimalik saada 4. oktoobril korraldataval "Tootmise efektiivsuse tõstmise infoseminaril" . Tee oma otsus juba täna ja ole kindlasti kohal, sest praegusajal ei "söö" mitte suured väikeseid, vaid kiired aeglaseid!


TJO Konsultatsioonid

Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid