TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Ajad muutuvad. Kuidas muut(ud)a?


Detsember 2008

Viimaste kuude jooksul aset leidnud muutused maailmamajanduses sunnivad ettevõtteid ja organisatsioone mõtlema selle peale, kuidas kohaneda uute oludega nii rahvusvahelistel turgudel kui ka kodusel Eesti turul. Peamiste küsimustena tõusevad esile organisatsioonide toimimise efektiivsus ja kitsamalt põhitegevuse tootlikkus. Avaliku sektori ettevõtetes on aktuaalsed teemad aga ametite ühendamised ja kokkuhoiupoliitikad. Muudatuste sisseviimisel organisatsiooni tuleb ette näha tegevused ja ressursid muudatuste juhtimise tarvis, et saavutada soovitud tulemused (visioon, strateegilised eesmärgid) ja tulla muudatuste läbiviimise protsessist välja tugevamana kui eales varem.Probleem või vajadus

Muudatuse vajaduse genereerib üldjuhul mõni tekkinud probleem või väljakutse (muutub tegevust mõjutav seadus, karmistuvad pankade laenu ja liisingutingimused, väheneb klientide arv või huvi pakutavate teenuste vastu, vähendatakse asutuste eelarveid), mis ei luba organisatsioonil jätkata oma tegevust senisel moel. Juhid peavad jõudma tänase olukorra ja sellest tuleneva muutmisvajaduse mõistmiseni.

Selleks on esimese sammuna vajalik kirjeldada probleem ja koguda tema olemuse kohta objektiivseid andmeid (nt erinevad aruanded ja nendes sisalduvad toimivuse näitajad, tegevusala või tööstusharu statistika jt võrdlusandmed). Kui on võimlik, siis tasub kirjeldada probleemiga seonduvat protsessi.

Seejärel peaks hindama, milline saab olema kasu probleemi lahendamisest ja millal me saame vilju nautida ehk kasu tekib.

Järgmise sammuna määratle probleemi lahendamiseks meeskond, et lahendajad saaksid muutmise protsessis võimalikult vara osalema hakata. Samal ajal tuleb läbi mõelda ka need eksperdid väljapool organisatsiooni, kelle abi on vajalik lahenduse leidmise juures ja milline saab olema meeskonna lähteülesanne.
 

Tulevikunägemus

Probleemikäsitlus annab organisatsioonile põhjaliku arusaama sellest kus hetkel asutakse. Et anda muudatustele suund, on järgmise sammuna vaja kirjeldada tulevikunägemus organisatsioonist või tema osast.

Nägemuse kirjeldamisel on oluline mitte piirduda vaid lihtsa kirjeldusega (klassikaline üks kuni kaks lauset) vaid mõelda läbi erinevad alternatiivid ja teadaolev parim praktika. Häid tulemusi annab ka tasakaalustatud juhtimislaua nelja vaate (kliendi-, protsessi-, arengu- ja finantsvaade) kasutamine tulevikunägemuse kirjeldamisel.

Kirjeldusi koostades on oluline hinnata õigesti oma ressursse ja teha oma valikuid nendest lähtuvalt.

See etapp lõpeb visiooni põhjenduste ettevalmistamisega ja lõpliku versiooni kehtestamisega ning aluseks võtmisega muudatuste juhtimise protsessi järgmistes osades.
 

Ettevalmistused

Ettevalmistused muudatuste elluviimiseks algavad muudatuste projekti juhi (suuremas organisatsioonis juhtgrupi) ja projektimeeskonna moodustamisega, samuti tuleb läbi mõelda millised eksperdid (või ekspertide grupid) tuleb kaasata ja tugiisikud (või tugimeeskonnad) moodustada juhtide ja protsessi toetuseks; vajadusel mõelda ka pilootüksuse kasutamisele.

Ettevalmistused sisaldavad erinevate tegevusplaanide koostamist, kus keskseks osaks on muudatuste juhtimise samm-sammuline tegevuskava, mida toetavad igapäevase toimivuse kindlustamise kava üleminekuperioodil, kommunikatsioonikava, pilootprojekti läbiviimise kava ja teised muudatuse iseloomist tulenevad kavad.

Ettevalmistusetapi jooksul hinnatakse paralleelselt kavade koostamisega ka erinevaid riske ning kavandatakse nende maandamise abinõud.

Ettevalmistuste ühe osana kavandatakse jälgimisvahendid (indikaatorid, aruanded) ja meetodid vahekokkuvõtete tegemiseks ning tulemuste hindamiseks (vahekoosolekud, -kokkuvõtted) ja osalejate tunnustamiseks.

Ettevalmistuse viimse osana tuleb ette näha ja kavandada mitterahuldavate tulemuste käsitlemiseks abinõud, määrata sekkumise piirid ja tugiisikud (või meeskond) ja valmis panna kriisisituatsioonidega hakkamasaamise abinõud.
 

Elluviimine

Muudatuste elluviimise jooksul rakendatakse ettevalmistatud tegevuskavad ja kogutakse jälgimisvahendite abil informatsiooni protsessi edenemise kohta. Kogutava tagasiside alusel võetakse vastu otsuseid korrigeerivate ja ennetavate tegevuste kohta.
Vahekokkuvõtted ja toetus tegijatele
Sõltuvalt elluviimise tulemustest on kavandatud kontrollpunktide läbimisel võimalik ja vajalik teha vahekokkuvõtteid muudatuste elluviimise tulemuslikkusest. Vastavalt tekkinud vajadustele saab korrigeerida tegevuskava ja kasutatavaid ressursse ning vajadusel ümber hinnata protsessi prioriteete, sest areng kõigis plaanitud valdkondades ei pruugi olla soovitud tempos ning ühte võib olla vajadus järele aidata või teist hoopis veidi tagasi hoida.
 

Tulemuste hindamine

Muudatuste elluviimise lõppedes on oluline analüüsida tehtud ettevalmistusi, elluviimist, jälgimissüsteemi ja kokkuvõtete kvaliteeti, et tuua projekti lõpus välja positiivsed tulemused ja parendusvõimalused.

Kokkuvõtted ja analüüs toovad välja muudatuste projekti tulemused, mis juhivad meid üldjuhul uue probleemini või väljakutseni. Uus probleem saab olla muudatuse juhtimise protsessi läbimise uueks väljakutseks.

TJO Konsultatsioonid

Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid