TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

EAS alustab ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu


EAS alustab 8. novembrist ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Uus toetusskeem asendab senikehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme. Sellega seoses lõpetatakse 7. novembril taotluste vastuvõtt eksporditurunduse, välismessi ja ühisturunduse toetusskeemide raames.Uue toetusskeemi kohaselt toetatakse ühis- ja individuaalprojektide raames välisturgudele suunatud turundustegevuste elluviimist, sh toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimist, tootenäidiste valmistamist ja tellimist, reklaammaterjalide valmistamist ja tellimist, püsiekspositsioonide eksponeerimist, ettevõtete sihtturgudele suunatud veebilehe arendamist ja e-lahenduste väljatöötamist, brändide väljatöötamist ja kaubamärkide registreerimist sihtturul, sihtturgudele korraliste müügivisiitide ning turundusürituste korraldamist; välismessidel osalemist; sihtturu uuringute läbiviimist ning välisturgude teenuseosutajatelt nõustamisteenuste hankimist. Toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid.

Uus toetusskeem soodustab kõrgema toetusmäära abil ka ettevõtete vaheliste ühistaotluste esitamist, mis aitaks näiteks ühe sektori ettevõtetel teha konkreetsete sihtturgude suunal ühisturundustegevusi.

„Kolme erineva eksporditoetuse määruse ühendamise vajaduse tingis nendes sisalduvate toetatavate tegevuste sisuline suur sarnasus ja kattuvus," kommenteeris EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas. „Muudetud kujul vastab määrus kindlasti enam klientide vajadustele ja võimaldab sisulisemat lähenemist. Seda eesmärki aitab täita ka taotlejate jaoks kohustuslikuks muudetud eelnõustamine, mille käigus EAS hindab ettevõtte ekspordiplaanide realistlikkust ning nende vastavust ettevõtte enda võimekusele ning üldisele turukonkurentsile," lisab Korjas.

Toetusmeetmete ühendamine likvideerib olukorra, kus sarnase sisuga toetusmeetmete vahel võis tulenevalt erineval ajahetkel sisseviidud muudatustest eksisteerida omavahelisi vastuolusid, mis teatud juhtudel võisid olla toetuse taotlejatele ja saajatele eksitavad. Samuti lõpeb olukord, kus toetatavate tegevuste osas esines määruste lõikes dubleerimist, mis raskendas taotlejate olukorda neile sobiva meetme valikul.
Allikas: EAS

Kui soovite TJO Konsultatsioonid abi ettevõtte eksporditegevuse planeerimisel ja EASi taotlusmaterjalide ettevalmistamisel, siis andke palun meile oma huvist teada!