Mis on lean?


Märts 2012

 

Mitmed juhid on tundnud huvi, mis peitub märksõna lean taga, kuidas sellest kasu saada ja kuidas seda oma meeskonnaliikmetele selgitada. Siinkohal püüangi anda kiire ülevaate lean põhimõtete olemusest.Keskendumine väärtuse loomisele ja raiskamiste vähendamisele

Kui lühidalt kokku võtta, siis tähendab Lean keskendumist väärtuse loomisele ja sellega seonduvalt oma tegevuse ja protsesside pidevat optimeerimist. Üks suur valdkond, millega lean-projektid tegelevad on kadude (raiskamiste) kõrvaldamine. Kadusid on võimalik leida igas organisatsioonis ja see „võitlus“ ei lõpe iial. Samas võimaldab selline tegevus muuta organisatsioone järjest kuluefektiivsemaks ega tähenda seejuures töö raskemaks muutmist.
 

Kadude kõrvaldamisest ja mõttetute (ei anna midagi juurde ei tegijale endale, kolleegile ega ka väliskliendile) tegevuste kõrvalejätmisest võidavad nii täitja ise, organisatsioon tervikuna kui ka klient. See aitab tööprotsesse kiirendada, aega ja kulusid kokku hoida.

Rahva seas on kasutusel erinevaid väljendeid „leanile“, nt kulusäästlik tootmine, kulu-efektiivne tootmine, TPS (Toyota Production System), ladus tootmine, timmitud tootmine jms. TJO Konsultatsioonid on aastaid oma klientidele toeks olnud erinevate efektiivsuse tõstmise ja lean projektide läbiviimisel.

Lean põhimõtete rakendamine on lihtne

Lean ei ole „raketiteadus“. Siin on väga palju võimalik ära teha lihtsate võtetega. Oluline on kogu meeskonna kaasamõtlemine ja õigete asjade märkamine. Sellest tulenevalt on meie rolliks sageli Eesti ettevõtetes töötavate inimeste mõtteviisi muutmine. Selleks on sageli hea kasutada just majaväliseid konsultante, kes aitavad vajaliku impulsi anda.

Sageli võib piisata ka väikesest sissejuhatavast koolitustsüklist ja lihtsatest tööriistadest. Oleme sissejuhatavaid koolitustsükleid edukalt läbi viinud erinevates organisatsioonides. Tüüpiliselt lõpeb kaasneb sellise koolitustsükli elluviimisega ka osalejate tööd puudutavate praktiliste muudatuste elluviimine. Mõned organisatsioonid soovivad kaasata vaid võtmeisikud, teistega oleme kaasanud kogu meeskonna. Meie kogemuste kohaselt on edukalt võimalik kaasata kogu meeskond ja nende mõtteviisi muutmine aitab kiiremini tulemusi saavutada ning tagada tulemuste püsimise.

Olulist edasiminekut on võimalik saavutada sageli juba lihtsate lean tööriistade kasutamisega ja ebavajalike tegevuste lõpetamisega, sh töökoha või töökorralduse läbimõtlemise ning ümberkorraldamisega. Sissejuhatavate tsüklite roll on panna asjad liikuma. Selle raames käivitatakse sageli arvukalt väiksemaid parendusprojekte.

Seejärel võetakse ette mahukamad parendusprogrammid. Konsultante on ka siin hea kasutada nii parendussüsteemi (kaizen süsteemi) väljaarendamise juures kui ka mahukate parendusprojektide käivitamisel. Siinkohal saab vajadusel abiks võtta ka keerukamad lean-tehnikad.

Ülevaate levinumatest lean-tehnikatest saab nt meie avalike koolituse tsüklist „Lean-metoodikate rakendamine“ (vt http://www.tjo.ee/lean-metoodikate-rakendamine).

Loomulikult oleme valmis pakkuma omapoolset abi lean põhimõtete juurutamisel organisatsioonisiseste programmidena. Palun andke meile oma soovidest teada
 

Tauno-Jussi Onoper
TJO Konsultatsioonid


Küsige professionaalidelt nõu

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Oleme valmis andma hinnangu teie organisatsiooni mõjususe-tõhususe suurendamisvõimaluste kohta. Palun andke meile oma soovidest teada!

Lean koolitused ja konsultatsioonid

  1. Ülevaade erinevatest lean koolitustest saate siit.
  2. Tasuta lean lühikoolituse saate tellida siit.
  3. Ülevaate lean nõustamisprojektide läbiviimisest leiate siit.
  4. Ülevaate lean 6 sigma projektide läbiviimisest leiate siit.


Kasulikku lugemist

Lugege ka teisi artikleid
 
© TJO Konsultatsioonid