Koolituskalender 2017-2018


  2017. a II poolaasta

 

DETSEMBER 2017

   
Seadmete efektiivsus ja kiired tootevahetused - OEE ja SMED (LEAN-5) 5. detsember 290.-

Efektiivse tootmise edulood 2: Töökoha ja töötajate efektiivsuse suurendamine (+Säästke OÜ külastus)

5. detsember osalemine ainult täisprogrammis
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem 6. detsember 190.-

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

7.-8. detsember 350.-
Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening 12.-13. detsember 500.-
Seadmete süsteemne hooldus, TPM (TJAP-5) 14. detsember 290.-
Riskide mõjus juhtimine (KJAP-5) 19. detsember 290.-
Veakindlus (poka yoke) ja 0-defekti (LEAN-6) 20. detsember 290.-

 OÜ TJO Konsultatsioonid jätab endale õiguse teha koolituskalendrisse muudatusi.

(KJAP-...) tähistatud koolitused kuuluvad 7st koolituspäevast koosnevasse Kvaliteedijuhi arenguprogrammi.

(TJAP-...) tähistatud koolitused kuuluvad 7st koolituspäevast koosnevasse Tootmisjuhi arenguprogrammi.

(LEAN-...) tähistatud koolitused kuuluvad 7st koolituspäevast koosnevasse LEAN-tehnikate koolitusprogrammi.

 

Tagasi II poolaasta algusesse
© TJO Konsultatsioonid