2018 II poolaasta


JUULI 2018

   
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (s.h. ülevaade standardi uutest nõuetest!) 17. juuli  190 €


AUGUST 2018

   

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (s.h. ülevaade standardi uutest nõuetest!)

21. august 190 €

Управленческий тренинг руководителя низшего звена

22. - 23. august  500 €
Соответствующая ISO 9001:2015 система управления качеством 28. august 190 €

Обучение внутренних аудиторов системы управления качеством

29. - 30. august   350 €

Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015

31. august  350 €


SEPTEMBER 2018

   
Бережливое производство. Используемые методы 28. august 250 €
ISO 50001le vastav energiajuhtimissüsteem 5. september 190 €

Training for internal auditors of Quailty Management System

6. - 7. september 700 €
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (s.h. ülevaade standardi uutest nõuetest!)  11. september 190 €
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 12. - 13. september 350 €

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

14. september JUHTIDELE TASUTA! 
Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm 19. - 20. september 500 €
ISO 22000:2018 standardi uuendused 21. september 90 €

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 1: Juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine

 25. september osalemine täisprogrammis

Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening

 26. - 27. september 500 €

 

   

OKTOOBER 2018

 
ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem 2. oktoober  190 €
Tootmisjuhi arenguprogramm 1: Tootmise efektiivsuse suurendamine 3. - 4. oktoober  580 €
Koosolekute tulemuslikkuse suurendamine 9. oktoober 250 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2: Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine 10. oktoober osalemine täisprogrammis
Sissejuhatus Lean Six Sigma Green Belt programmi 16. oktoober 350 €
Efektiivse tootmise edulood 1: Efektiivsuse suurendamise võimalused tootmisettevõttes 17. oktoober  osalemine täisprogrammis
ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem 18. oktoober 190 €
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem  23. oktoober 190 €
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 24. - 25. oktoober 350 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 3: Tervikliku juhtimissüsteemi loomine 30. oktoober osalemine täisprogrammis

Tootmisjuhi arenguprogramm 2: Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskute treening

 31. okt -  1. nov 580 € 


NOVEMBER 2018

   
Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm 1: Probleemi/väljakutse määratlemine 6. november osalemine täisprogrammis 
Tulemuslike arenguvestluste läbiviimine 7. november 250 € 

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

8. november  JUHTIDELE TASUTA!
Efektiivse tootmise edulood 1: Töökoha efektiivsuse suurendamine 13. november osalemine täisprogrammis

Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening

14. - 15. november  500 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 4: TQM ja enesehindamine praktikas 20. - 21. november osalemine täisprogrammis
Tootmisjuhi arenguprogramm 3: Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna 22. november 290 €

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm 2: Mõõtmine

27. - 28. november osalemine täisprogrammis
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (s.h. ülevaade standardi uutest nõuetest!) 29. november 190 €


DETSEMBER 2018

   
Efektiivse tootmise edulood 3: Protsesside efektiivsuse suurendamine 4. detsember  osalemine täisprogrammis
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 5. - 6.  detsember  350 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 5: Riskide mõjus juhtimine 11. detsember  290 €
Tootmisjuhi arenguprogramm 4: Tootmise planeerimine 12. detsember  290 €
ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem 14. detsember 190 €
Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm 3: Analüüsimine I 18. - 19. detsember  osalemine täisprogrammis


JAANUAR 2019

   
Tootmisjuhi arenguprogramm 5: Seadmete süsteemse hoolduse tagamine 9. jaanuar  290 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 6: Probleemide lahendamise tööriistad 10. jaanuar  osalemine täisprogrammis
Efektiivse tootmise edulood 4: Tehnoloogia roll efektiivsuse suurendamisel 15. jaanuar  osalemine täisprogrammis
Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm 4: Analüüsimine II 22. - 23.  jaanuar  osalemine täisprogrammis


VEEBRUAR 2019

   
Efektiivse tootmise edulood 5: Pideva parendamise kultuur tootmisettevõttes 5. veebruar  osalemine täisprogrammis
Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm 5: Parendamine 12. - 13. veebruar osalemine täisprogrammis
     

 
© TJO Konsultatsioonid