Eesti tootja suudab täita Euroopa nõudeid


Olles kohe-kohe avamas ust oma kauba ekspordiks Euroopa Liidu liikmesriikide siseturule, tuleb oma toodangu ekspordil arvesse võtta teatud lisanõudeid, mis on kirjeldatud erinevates direktiivides. Vastavad Euroopa Liidu siseturgu kujundavad direktiivid e. ühtsed nõuded määratlevad nõuded tööstustoodetele, mille tõttu ei pea enam iga üksiku riigi toodet eraldi kontrollima ning tunnustama. Direktiivid võib jagada laias laastus kaheks – nn Uue lähenemisviisi direktiivid ja Vana lähenemisviisi direktiivid.
Loe veel
© TJO Konsultatsioonid