OHSAS 18001:1999 - Mis see on ja milleks on jälle ühte juhtimissüsteemi juurde vaja?


Tööohutuse ja tervisekaitse tegevused ettevõttes on küllaltki detailselt ära reglementeeritud EV seadusandluse ja regulatiivsete aktidega. Need on kohustuslikud täitmiseks ning ettevõtted on tööinspektsiooni poolse pideva teravdatud kontrolli all. Usun, et ükski ettevõte ei unista olla nimetatud kontrollorgani reidi objektiks olemata kindel töötervishoiu ja tööohutuse (edaspidi TT&TO) tegevuste süstemaatilisest täidetusest. Mida teha, et öösel rahulikult magada saaks ja ka päeval ei peaks muretsema, et mõni töötervishoidu või ohutust puudutav tegevus on kahe silma vahele jäänud?
Loe veel
© TJO Konsultatsioonid