Meeskonnatöö


August 2006

Pean tunnistama, et on peaaegu viimane aeg väike paus pidada ning päikest ja värskust endasse laadida. Samuti vajab vaim puhkust ja kosutust - on ju Sinulgi viimased kuud väga pingelised olnud.Meri kutsub! Olen lapsest saati olnud nakatunud purjetamise pisikust, isa viis minu tungival nõudmisel mind pärast paari aastast lunimist Jahtklubisse. Seal olen veetnud enamuse oma lapsepõlve ja noorukiea suvedest, võiks öelda, et enamus minu kodusest kasvatusest on sealt pärit. Vahele on kolme aastakümne jooksul jäänud täiesti või osaliselt vaid mõned üksikud aastad. Jahtklubi, millest jutt, on tänavu 100 aastaseks saanud Pärnu Jahtklubi.

Meri kutsub! Kui suvel ise parasjagu ei purjeta või talvel, kui purjelaevad on pakitud talvekorterisse, siis jälgin huviga mis toimub purjetamisega laias maailmas. Internet on järjekordselt tõestanud end võimsa relvana informatsiooni liigutamisel. Võistluste korraldajad oskavad pakutud võimalusi ära kasutada. Purjetamishuviline saab soovi korral reaalajas ülevaate kus keegi võistlevatest jahtidest looduses paikneb ja millised on tema hetke kiirus ja kurss ning millisest ilmakaarest puhub tuul ja kui tugev see on. Ma kipun ikka kogu aeg võistlevatest jahtidest rääkima, kuid mis teha, siin tuleb välja inimese piiratus, sest ta räägib alati sellest mis talle endale enam südamelähedane.

Nüüd küsid minult, et milleni sa tüürid oma jutuga?

Ma olen end leidnud mitmel korral purjetamise, kodu ja töö keskel toimetades ühel ja samalt mõttelt, mis puudutab meeskonda ja meeskonnatööd.

Meeskond ja tema liikmed moodustavad koosluse, kus tulemus peaks (ja paljud väidavad, et on, kuigi on ka vastupidiseid näiteid) olema suurem ja parem kui igaühel eraldi toimetades-tegutsedes. Eelise annab see, et inimesed on erinevad - erinedes oma loomuse ning vaimsete ja füüsiliste omaduste poolsest.

Taibukalt meeskonda luues ja sinna liikmeid valides saavad ühiselt püstitatud eesmärgid tulemuslikumalt ja eeldatavasti ka lihtsamini täidetud. Eelmises lauses on kaks olulist märksõna: meeskonna loomine ja ühiselt püstitatud eesmärgid.

Meeskonna loomine algab eestvedajast-kaptenist, kes valib endale abilised – pootsmani, kes korraldab ja vastutab laeva ja meeskonna eest; abi, kes tegeleb lasti ja reisijatega ning tüürimehe, kes juhib laeva merekaarte ja ilma arvestades merele ning toob ta ka sealt tagasi.

Ühine eesmärkide püstitamine on tegevus, mille olulisust ei saa ega tohi alahinnata. Ühine tegevus eesmärkide määratlemisel tagab meeskonna liikmetele võimaluse end väljendada ja panustada oma aega ja vaimseid võimeid õige eesmärgi leidmisele ja sõnastamisele. Selline osalus loob täiendava motiivi tavaliselt kõrgemaks töösoorituseks, iga meeskonna liige tunnetab eesmärki kui osa enda isiklikust eesmärgist ja on valmis andma rohkem. Tulemus on vastavalt parem.

Kas me saame olla paremad meeskonnaliikmed? Mõtle selle peale, kui võtad hetke endasse vaatamiseks.

TJO Konsultatsioonid

Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid
© TJO Konsultatsioonid