See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon

Firmad parandavad inimeste töötingimusi

TJO Konsultatsioonid on esimene Eesti firma, kelle töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem vastab kõigile rahvusvahelistele nõuetele. Selle märgiks andis rahvusvaheline standardimise ettevõte Bureau Veritas Quality International firmale OHSAS 18001 sertifikaadi.

“Igapäevatöös toob see kaasa töötajate töövõime ning tervise säilimise ning võimalike riskide ennetamise. Seejuures on garanteeritud, et kõik töötajad on teadlikud, kuidas erinevates olukordades käituda,” ütles TJO Konsultatsioonide juhatuse esimees Tauno-Jussi Onoper. Nõuetele vastavus säilitab lihtsa, loogilise ja kindla töökorralduse, mis muudab töö tulemusrikkamaks ning efektiivsemaks.

Kuna Eestis ei leidu antud valdkonna pädevat auditeerijat, viis selle läbi Soome audiitor Jukka Luukka.
Suurematest ettevõtetest taotlevad sertifikaati Elcoteq Tallinn ja Tallinna Lennujaam.

“Antud standarti nõuded on meie firmas juba vähemalt 80 protsendi ulatuses rakendatud,” ütles Elcoteq Tallinn kvaliteedijuht Lolita Peterson.

Eesti seadustes kehtestatud nõuete täitmine on Petersoni sõnul miinimum, mida tuleb jälgida. Lisaks tuntakse ja täidetakse ka klientide töökeskkonnaalaseid nõudeid.

“OHSAS 18001 rakendamine näitab, et ettevõtte töökeskkond vastab Euroopa tasemele. Viimane on eriti aktuaalne Eesti pürgimisel Euroopa Liitu. Ettevõtted, kes juba täna sellele mõtlevad, saavad kindla edumaa ja seega ka konkurentsieelise alles “uinuvate” ettevõtete ees,” lisas kvaliteedijuht.

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimine võimaldab organisatsioonil ohjata riske. “Elcoteq Tallinnas on töökeskkonnaalased nõuded integreeritud ühtsesse juhtimissüsteemi koos kvaliteedi ja keskkonna juhtimisega. See tähendab, et töökeskkonnaga seonduv on sama tähtis kui kvaliteet ja keskkonna küsimused. Nõuete rakendamise kontroll ja pidev parendamine on tagatud sisekontrolli kaudu,” rääkis Peterson.

Ohutus algab töökoha riski hindamisega, millele järgneb analüüs. Loomulikult tähendab see firmale lisakulutusi ja –investeeringuid: näiteks tuleb soetada moodsam tehnoloogia, täiustada ventilatsioonisüsteemi, parandada valgustust, soetada uut mööblit, osta isiklikke kaitsevahendeid või korraldada töötajatele regulaarset arstlikku läbivaatust jne.

“Ettevõte, kes tahab püsida konkurentsis ja vaatab tulevikku, ei saa endale lubada antud valdkonna lohakilejätmist,” lisas Peterson.

“Kui mingi firma sertifikaati taotleb, mis teenib samu eesmärke mis seadused, siis on see meie arust väga hea,” ütles tööinspektsiooni juhataja Jaan Kiviall.

 

Artikkel ilmus Eesti Päevalehes, autor Anti Ronk.

Tunned teema vastu huvi?