See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Abi EL toetuste taotlemisel

Pakume abi EL toetuste taotlemisel, mis aitavad organisatsioone arendada ja nende tulemuslikkust suurendada. Toetusmeetmeid on vägagi erinevaid, neid vahendavad Eestis näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ja mitmed teised organisatsioonid. Heaks võimaluseks ettevõtte komplekssel arendamisel on EASi poolt toetatav Ettevõtte arenguprogramm.

Osad programmid on küll hetkel suletud, kuid samas on pidevalt tekkimas ka uusi võimalusi. Meie konsultantidel on laialdased kogemused ja hoiame end erinevate toetusmeetmete tingimustega pidevalt kursis.

Võtke meiega julgelt ühendust ja rääkige oma plaanidest ning mõtetest. Oleme valmis analüüsima, millised võiksid olla just Teie jaoks sobilikud võimalused erinevate toetusmeetmete seas. Üheskoos leida parima lahenduse teie soovide realiseerimiseks ja organisatsiooni arendamiseks!

Oleme abistanud oma kliente järgmiste valdkondade ja toetusmeetmete raames:

Ettevõtte arenguprogrammi toetus on EASi uuendatud toetus, mis on mõeldud ambitsioonikatele ja arengule suunatud ettevõtetele nende arenguprogrammide elluviimise toetamiseks. Selles nn kompleksmeetmes sisalduvad varem eraldi meetmete vahel jagatud toetused – tootearendus, eksporditurundus, tehnoloogiainvesteeringud, teadmiste ja oskuste arendamine, arendustöötaja kaasamine.

Tutvu tüüpilise projekti kirjeldusega.

Alates 2024. a on meede avatud nii VKE arenguprogrammina kui ka tavalise ettevõtte arenguprogrammina. Tavaprogrammi puhul küündivad maksimaalsed toetused kuni 500 000 euroni, VKE meetme puhul 200 000 euroni, kuid selle eest on ka tingimused leebemad.

Digipöörde toetuse eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.  Toetuse maksimaalne summa on 300 000 EUR. Toetusmäärad sõltuvad nii ettevõtte suurusest, asukohast kui ka investeeringu iseloomust. Toetused jäävad vahemikku 25%-50%.

Loe lähemalt 

Tootearenduse toetus, mille raames toetatakse investeeringuid tootearendusse. Eesmärgiks on töötada välja uusi konkurentsivõimelisemaid tooteid ja teenuseid.

Vt täpsemalt tootearenduse meetmest.

Tootearendusega seonduvatele tegevutele on võimalik toetust taotleda ka nn kompleksmeetme ehk ettevõtte arenguprogrammi raames.

Taotluste vastuvõtmine on avatud!

Suurinvestori toetus on mõeldud töötleva tööstuse sektoris suuremahuliste investeeringute (minimaalselt 10 mln EUR) tegemise julgustamiseks. Eesmärgiks on kõrgema lisandväärtuse loomine ja ettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine.

Digitaliseerimise teekaardi toetuse eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaartide koostamist. Maksimaalne toetuse summa on 10 000 EUR. Toetuse määr oleneb ettevõtte suurusest (50-70%).

Vt lähemalt.

Toetus on ette nähtud tööstusettevõtetele kaasaegsete seadmete ostmiseks.
Tehnoloogiainvesteeringute puhul on nüüdsest võimalik taotleda toetust nn kompleksmeetme ehk ettevõtluse arendamise programmi või ka suurinvestori toetuse raames.

Tööstusettevõtja nõustamise toetus tootmise efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmiseks.

Tööstusettevõtja nõustamise toetust on praegu võimalik toetust taotleda nn kompleksmeetme ehk ettevõtte arenguprogrammi raames.

Tegemist on toetusega tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi läbiviimiseks, mille eesmärgiks oli teha kindlaks võimalused efektiivsuse ja tootlikkuse suurendamiseks.

Ekspordi arendamise toetus toodete ekspordituru nõuetega vastavusse viimiseks, tootenäidiste tellimiseks, brändide väljatöötamiseks, sihtturgude külastamiseks, turundusürituste korraldamiseks ja turu-uuringuteks.

Ekspordi arendamise toetust on praegu võimalik toetust taotleda nn kompleksmeetme ehk ettevõtte arenguprogrammi raames.

Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, mille raames võimalik saada toetust täiendkoolituste ja erinevate uuringute ning nõustamiste läbiviimiseks.

Teadmiste ja oskuste arendamise toetust on praegu võimalik toetust taotleda nn kompleksmeetme ehk ettevõtte arenguprogrammi raames.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus rahvusvaheliste kontsernide tugiteenuste ja arenduskeskuste Eestisse toomise toetamiseks.

Arendustöötaja kaasamise toetus ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks.

Arendustöötaja kaasamise toetust on praegu võimalik toetust taotleda nn kompleksmeetme ehk ettevõtte arenguprogrammi raames.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • Toetame oma kliente strateegia arendamisel juba üle 20 aasta.
  • Oleme nõustanud enam kui 100 organisatsiooni EL toetuste finantseeringuna kaasamisel.
  • Meie kaasabil on oma klientide arendustegevusi finantseeritud enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused