See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Lean 6 Sigma projektid

6 sigma tase iseloomustab ülikõrge kvaliteeditasemega protsesse. 6 sigma tasemel võib esineda 3,4 defekti 1 miljoni veavõimaluse kohta. Tavalised organisatsioonid tegutsevad 2-4 sigma tasemel, mis statistiliselt tähendab 6000 defekti miljoni veavõimaluse kohta.

Teenuste osutamisel või toodete valmistamisel leiame end aeg-ajalt olukorrast, kus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid on kontrolli all nagu paljudel varasematel kordadel, ei ole tulemused need, mida oodatakse. 6 sigma metoodika aitabki leida tulemuste hajuvuse põhjused ning protsessid kontrolli alla võtta.

6 sigma projekte rakendatakse tihti kõrge ohu- või riskiga valdkondade (nt lennundus, autotööstus), kuid seda võib soovitada ka masstootmise ja massteeninduse puhul (nt finantsasutused, teeninduskeskused jne). Oluline on protsesside korduvus ning andmete olemasolu (või kogumise võimalus/mõistlikkus).

Projekti sisu

6 sigma projektide tüüpilisteks väljakutseteks on tulemuste hajuvuse vähendamine, olgu selleks siis kvaliteediprobleemid, aja- vm kulud, aga ka uute seadmete/tehaste rajamise vajaduse hindamine ja tõestatud tulemuste ette valmistamine, uute toodete/teenuste väljatöötamine jms.

Parendusprojektide valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning saavutatav arvestatav rahaline kokkuhoid.

Konsultatsiooni- või koolitusprojekti sisu pannakse paika vastavalt kliendi soovidele, võimekusele, püstitatud eesmärkidele ning valitud parendusprojektidele. Soovitame Lean 6 Sigma projektide läbiviimise toetamiseks kasutada koolituste ja nõustamise kombinatsioone. Kõik 6 sigma koolitused on praktilise kallakuga ja suunatud parendusprojektide edukale läbiviimisele.

6 sigma projektide läbiviimine toimub nn DMAIC sammude alusel:

  1. Probleemi määratlemine (Define)
  2. Mõõtmine (Measure)
  3. Analüüs (Analyse)
  4. Parendamine (Improve)
  5. Ohje (Control)

Läbivaks jooneks on erinevate statistiliste tööriistade rakendamine. Lihtsustatult tähendab see kõigepealt ärialaste probleemide/väljakutsete tõlkimist statistilisteks probleemideks, nende lahendamist ja pärast tulemuste tõlkimist tagasi äritegevuses kasutatavaks lahenduseks. Seda võib lihtsustatult võrrelda probleemide/väljakutsete teadusliku tõestamisega. Oluliseks eripäraks on see, et lean 6 sigma meetoditega saab tüüpiliselt 95% kindlusega väita, et valitud lahenduste kasutamine viib soovitud tulemusteni.

Ajagraafik

Tüüpiliste projektide kestvused on 3-6 kuud, keerukamate puhul loomulikult pikemalt. Projekti kestvus sõltub parendusprojekti iseloomust.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
  • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
  • koolitajad/nõustajad on läbinud Lean 6 Sigma Black Belt koolitusprogrammi;
  • oleme aidanud läbi viia hulgaliselt organisatsioonisiseseid 6 sigma parendusprojekte.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused