See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Keskkonnajuhtimissüsteem EMAS nõuete alusel

EMAS (Eco – Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem, mis paljude nõuete osas sarnaneb ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemiga, kuid sisaldab mitmeid täiendavaid nõudeid. Samuti on eripäraks see, et EMAS nõuete puhul ei toimu juhtimissüsteemi sertifitseerimist, vaid süsteemi tõendamine rahvusvaheliselt tunnustatud tõendaja poolt. EMAS nõuetele vastavatele organisatsioonidele väljastatakse registreerimistunnistus ja nende andmed avalikustatakse Euroopa EMAS-registris.

EMAS nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas. Kvaliteedijuhtimissüsteemiga võrreldes lisandub siin siiski mitmeid tavapärase organisatsiooni jaoks uusi valdkondi ja ka ISO 14001 nõuetega võrreldes lisandub mitmeid täiendavaid valdkondi. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tagada see, et organisatsioon teab oma mõju ümbritsevale keskkonnale ja suudab seda kontrolli all hoida. Sõltuvalt kliendi soovist, on eesmärgiks ka keskkonnajuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses EMAS määruses toodud nõuetega ja valmis tõendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tõendaja poolt.

Konsultatsiooniprojekti sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Me töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid määruse nõuete osas ning arutame organisatsiooni keskkonnaalase korralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.

Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – “NII PALJU KUI VAJALIK, KUID NII VÄHE, KUI VÕIMALIK”. Tulevikus on alati võimalik teatud juhtimissüsteemi valdkondi ja elemente täiustada ning täpsustada.

Keskkonnajuhtimissüsteemi nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

1. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
2. Lahenduste väljatöötamine ja juhtimissüsteemi väljaarendamine
3. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
4. Hindamine ja auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ja juurutatud EMAS nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem, mis on valmis tõendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tõendusorganisatsiooni poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasolevast juhtimissüsteemist. Tavaliselt on keskkonnajuhtimissüsteemi projekti kestuseks 3-4 kuud, suuremate organisatsioonide puhul võib perioodi olla ka 6-9 kuud. Soovi korral on võimalik kokku leppida ka intensiivsemas või aeglasemas ajagraafikus.

NB: Kuna tegemist on registreerimisprotsessiga, siis tuleb arvestada sertifitseerimisega võrreldes mõneti pikema protsessiga registreerimistunnistuse kättesaamisel!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta praktilist kogemust keskkonnajuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 14001:2015 eesti keelde;
  • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
  • loome sisulisi ja toimivaid süsteeme koostöös kliendiga, mitte ei paku n.ö. “dokumentatsioonikomplekti”.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?