See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Eesmärkide ja mõõdikute süsteemi (Balanced Scorecard) juurutamine

Pikaajaliste eesmärkide seadmine ning strateegiline planeerimine on tänaseks laialt levinud ka Eesti äri- ning avaliku sektori organisatsioonide seas. Kuna meid ümbritsev keskkond on dünaamiline ja pidevas muutuses, peab olema ka võimalik hõlpsasti strateegiaid ümber hinnata ning korrigeerida. Tihti ongi nii, et strateegiline plaan on küll koostatud, kuid puuduvad mõõdikud, mis võimaldaksid elluviimise edukust jälgida ning hinnata, kas liigutakse soovitud eesmärkide poole.
Tasakaalus juhtimislaud või tasakaalus tulemuskaart (inglise keeles Balanced Scorecard) on organisatsiooni eesmärke ning nende elluviimiseks vajalikke tegevusi hõlmav mõõdikute süsteem, mis käsitleb terviklikult organisatsiooni erinevaid aspekte (kliendid, finantsid, protsessid ning õppimine-areng).

Eesmärk

Tasakaalus juhtimislaua rakendamise eesmärgiks on suurendada organisatsiooni konkurentsivõimet, luues tasakaalustatud tulevikustrateegia koos mõõdikute ning jälgimissüsteemiga. Samuti on konsultatsiooniprojekti eesmärgiks organisatsiooni juhtkond ning töötajad ette valmistada strateegia elluviimiseks ja strateegiliste ülevaatuste läbiviimiseks ka tulevikus.

Sisu

Koostöös kliendi juhtkonna ning võtmeisikutega viiakse läbi organisatsiooni vajadustele kohandatud strateegilist planeerimist käsitlev praktiliste seminaride tsükkel. Seminarid ja arutelud on suunatud eelkõige organisatsiooniga seotud praktiliste ülesannete nö “selgeks rääkimisele” ja lahenduste leidmisele, arutelude ning ajurünnakute läbiviimisele, strateegiliselt olulise informatsiooni kogumisele, selle põhjal valikute tegemisele ja otsuste langetamisele ning vajalike tegevusplaanide koostamisele. Seminaride tsükli käigus viiakse läbi organisatsiooni hetkeolukorra analüüs, sellest tulenevalt luuakse ettevõtte tasakaalustatud tulevikuvisioon, määratletakse kriitilised edufaktorid ja eesmärgid ning luuakse tegevusprogramm ning eelarved eesmärkide saavutamiseks.

Oluline osa projekti õnnestumisest on ka osalejate poolt seminaride vahepealsel perioodil läbiviidavatel kodutöödel (info kogumine turgude, klientide, konkurentide jm kohta). Konsultandi rolliks on tegutseda eelkõige moderaatori, arutelude suunaja ja ohjajana. Projekti lahutamatuks osaks on ka strateegilise juhtimise alane koolitus, et valmistada töös osalevad võtmeisikud ette strateegiliste ülevaatuste läbiviimiseks edaspidi ja plaanide elluviimiseks. Soovi korral luuakse konsultatsiooniprojekti raames ka strateegiliste mõõdikute jälgimise ja aruandlussüsteem (vajadusel kaasneb sellega tarkvaraline lahendus) ja ollakse abiks strateegia ning mõõdikute süsteemi juurutamisel organisatsioonis.

Ajagraafik

Strateegilise planeerimise ning tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamise projekti ajaliseks kestuseks on ca 2-3 kuud. Sellele järgneb juurutusperiood, mille pikkus sõltub organisatsiooni suurusest, loodud süsteemi keerukusest, rakendatavast tarkvaralahendusest ja töötajate ajaressursist.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 15 aastat;
  • Oleme abistanud strateegilise plaani koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
  • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
  • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused