See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Enesehindamine ja juhtimiskvaliteedi auhind

Organisatsiooni konkurentsivõime hindamise lihtsaim moodus on analüüsida majandusnäitajaid konkurentidega võrreldes. Samas – pelgalt käibe, kasumi ning tootmis- ja teeninduskorralduses kasutatavatest põhinäitajatest jääb tihtipeale väheseks. Oma töökorralduse ja tulemuslikkuse analüüsimiseks on seega vaja süsteemi, mis aitaks hinnata ettevõtet tervikuna.

Võimaluse organisatsiooni hindamiseks ja parendusideede leidmiseks annavad Euroopas ning mujal maailmas levinud juhtimiskvaliteedi auhindade või organisatsioonilise täiuslikkuse (organizational excellence) mudelid. Mudeli alusel organisatsiooni hindamine annab võimaluse:

 • hinnata faktide, mitte subjektiivse arvamuse põhjal,
 • aja jooksul saavutatud edusammude mõõtmiseks,
 • põhjaliku lähtealuse loomiseks vajalike parendustegevuste osas;
 • uue hoo andmiseks tippsaavutuste poole pürgimisel,
 • töötajate motivatsiooni suurendamiseks,
 • edukate praktikate levitamiseks ja kogemuste vahetuseks ettevõtte erinevate osade vahel,
 • ettevõttesiseseks ja -väliseks võrdlevaks hindamiseks.

Kvaliteediauhinna mudeli põhjal on võimalik organisatsioonide juhtimise taset ka punktidega mõõta. Näiteks Eesti ja Euroopa mudeli (all)kriteeriumide kohaselt on täiusliku organisatsiooni korral võimalik saada kokku maksimaalselt 1000 punkti, kuid ka Euroopa parimate organisatsioonide punktiskoorid jäävad tavaliselt vahemikku 700-800 punkti. See annab võimaluse pidevaks parendamiseks ja täiuslikkuse poole pürgimiseks. Samas ei skooride andmine sugugi kõige tähtsam enesehindamise osa. Olulisem on see, et ettevõte määratleks oma tugevad küljed ja parendamisvaldkonnad.

Enesehindamise läbiviimiseks on võimalik kasutada erinevaid enesehindamise tehnikaid ning sõltuvalt organisatsiooni vajadusest võib enesehindamise projekt olla korraldatud üsna erinevalt.

Kui soovite erinevatest enesehindamistehnikatest rohkem teada, võtke meiega julgelt ühendust!

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • Meie meeskonnaliikmed on olnud eksperdi, assessori ja koolitajana kaasatud mitmetesse enesehindamisega seotud projektidesse;
 • Julgeme end pidada kvaliteedijuhitmise valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
 • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt kvaliteedijuhtimise alaseid standardeid, kohandatud koolitusprogramme, metoodikaid jne;
 • Viime regulaarselt läbi kvaliteedijuhtimise alaseid täiendkoolitusi nii juhtidele kui spetsialistidele.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused