See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Koolitustel osalemise tingimused

Registreerimine koolitusele

Koolitustele saab registreerida koolituskalendri ja koolituste kirjelduste vahendusel. Registreerimiseks vajutage nupule „Registreeru“ ning täitke:

 1. kontaktisiku ja koolituse eest tasuja andmed
 2. koolitusel osaleja(te) andmed.

Registreerimisvormil kuvatakse teave koolituse nime, kuupäevade, kestvuse, asukoha ja läbiviimise keele kohta. Vajadusel saate lisada täpsustavaid küsimusi või erisoove.

Registreerimisteated vaadatakse koolitaja poolt läbi ja vajadusel suheldakse koolitusele registreerujaga enne koolituse läbiviimist. Koolitusele registreerumisest antakse registreerimisvormi täitjale teada e-kirjaga saadetava kinnituskirja vahendusel. E-kirjadega saadetakse ka täpsem info koolituse kohta ning arve.

TJO Konsultatsioonid on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Tasumise tingimused

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse registreerimisel esitatud andmete alusel ja see saadetakse osalejatele enne koolituse algust. Kui olete koolitusele registreerinud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume anda meile sellest teada enne koolitust. Vt täpsemalt annulleerimistingimused.

Õppetasu tagastamise kord

Juhul, kui olete tasunud arve koolituse eest, kuid siiski ei saa osaleda koolitusel, siis on 2 võimalust: 

 1. Kui sarnane koolitus toimub tulevikus, siis on võimalik avaldada soovi osaleda koolitusel koos järgmise grupiga (eeldab vabade kohtade olemasolu) VÕI
 2. Võite taotleda õppetasu tagastamist, vaadake täpsemalt annulleerimistingimused.

Järgmiste koolituste kuupäevasid saab vaadata meie koolituskalendris www.tjo.ee/koolituskalender/ 

Annulleerimistingimused

Kui olete registreerunud avalikule koolitusele ja te ei saa/ei soovi sellel osaleda, siis saate registreerimise tühistada järgmistel tingimustel:

Kui annate loobumisest teada:

 • vähemalt 10 tööpäeva enne koolituse toimumist (mitmepäevase koolituse korral enne esimest koolituspäeva), tagastatakse koolituse eest ülekantud tasu 100% ulatuses;
 • 9 kuni 5 tööpäeva enne koolituse toimumist (mitme päevase koolituse korral enne esimest koolituspäeva), tagastatakse koolituse eest ülekantud tasu 50% ulatuses;
 • 4 kuni 2 tööpäeva enne koolituspäeva (mitme päevase koolituse korral enne esimest koolituspäeva), tagastatakse koolituse eest ülekantud tasu 25% ulatuses.

Koolituspäevale eelneval tööpäeval või hiljem loobumisest teatamisel ei kuulu tasutud summad tagastamisele. Arenguprogrammide seminaridelt puudumine ei anna õigust tasutud summade tagasiküsimiseks.

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

TJO Konsultatsioonid on välja arendanud ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on sertifitseeritud rahvusvahelise sertifitseerija poolt (vt juhtimissüsteemi sertifikaati). Selle raames toimub nii üksikkoolituste kui ka arenguprogrammide kavandamine ja arendamine ning ühtlasi ka koolituste kvaliteedi hindamine ja regulaarse seire teostamine. Juhtimissüsteemi abil tagatakse koolituste vastavus kehtestatud nõuetele. Koolitajate arendamine ja kvalifikatsiooni tagamine toimub samuti sisemise juhtimissüsteemi kaasabil.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Avalikud koolitused viiakse läbi koolitusruumides, vt ruumide pildid ettevõtte tutvustuse juures (https://www.tjo.ee/ettevottest/). Kohvipausid on korraldatud koolituskeskuse fuajees, vt pildid. Lõunapause serveeritakse väljaspool koolituskeskuse ruume.

Koolituste kohta tagasiside kogumise kord

Kogume avalike koolituste kohta tagasisidet tagasisidelehtede vahendusel. Tagasisidet kasutatakse koolituste taseme hindamiseks ja veelgi paremaks muutmiseks.

Tunnistuste väljastamise kord

Koolituse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on:

 1. koolitusel osalemine täis mahus,
 2. eksamiga lõppevate koolituste (nt kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus, Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm jt) puhul eksami edukas sooritamine (kriteeriumid on kirjeldatud eksamitöö lehel, neid tutvustatakse koolitusel) ;
 3. projekti kaitsmisega lõppevate koolituste (nt Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm) puhul projekti nõuetekohane kaitsmine (nõudeid tutvustatakse koolitusel);
 4. koolituse eest tasumine täis mahus.

Mitmest koolitusest koosneva arenguprogrammi puhul väljastatakse koondtunnistus terves arenguprogrammis osalemise kohta. Sellisel juhul üksikkoolituste läbimise kohta eraldi tunnistusi ei väljastata.

Tunnistuse kaotamise korral väljastatakse soovi korral vastavasisuline õiend.