See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Intervjuu Jussi Onoperiga: 20 aastat konsultatsiooniturul, kuid action´it jagub pidevalt!

Jussi, Sinu asutatud TJO Konsultatsioonid sai käesoleval aastal 20-aastaseks. Teeme algatuseks selgeks ühe asja – kas tähekombinatsioon „TJO“ viitab ainult Sinu nimeinitsiaalidele või on selle taga veel mingi tähendus?

Tähekombinatsioonil TJO on lisaks minu nimetähtedele tegelikult veel üks tähendus: oleme kogu oma tegevusajaloo jooksul lähtunud Tervikliku Juhtimisega Organisatsiooni mudelist. Lühidalt öeldes tähendab see veendumust, et organisatsioon oma erinevate elementidega moodustab terviku. Valdkondade arendamisel tuleb alati tervikpilti silmas pidada ning mõista asjade omavahelisi seoseid. Oleme algusest peale lähtunud tervikvaatest, suudame seetõttu arvestada ja mõista organisatsioonisiseseid seoseid. See on ka põhjuseks, miks meie n.ö. „tööriistakast“ (erinevad koolitused, analüüsi- ja nõustamismetoodikad) on aastate jooksul päris mahukaks paisunud.

Räägi palun, kuidas ning miks TJO Konsultatsioonid 20 aastat tagasi alguse sai?

Minu esimene tootmisega seonduv töökoht oli Tartu Majas ja seejärel ka kõrval käivitatud Kodumajatehases. 90-ndatel aastatel ärikonsultatsioonide valdkonnaga tihedalt kokku puutudes tekkis selge arusaam, et turul on vajadus toimivaid, terviklikke ja sisulisi lahendusi pakkuva konsultatsiooniettevõtte järele. Märksõnaks olid algaastatel eeskätt protsessi- ja kvaliteedijuhtimine, mis mõistetena olid Eestis küllaltki uued. Nii era- kui ka avalikul sektoril oli huvi juhtimissüsteemide arendamise järele olemas. Samas oli kogu aeg olemas teadmine, et TJO tähendab ja pakub palju laiemat spektrit kui vaid kvaliteedijuhtimise ning ISO-standarditega seotud teemad.

Millised arenguetapid on TJO Konsultatsioonid aastate jooksul läbi teinud? Mis on aja jooksul muutunud?

Koos ärikeskkonna ja majanduskeskkonna arenguga oleme arenenud ka meie. Kõik aastad on olnud täis põnevaid väljakutseid. Oleme lisaks tavapärasele nõustamis- ja koolitustegevusele olnud aktiivsed ka paljudes teistes valdkondades. Näiteks oleme olnud tegevad erinevate analüüside ja uuringute läbiviimisel, tõlkinud eesti keelde paljud rahvusvahelised standardid, pannud mitmetel aastatel õla alla rahvusvaheliste kvaliteedikonverentside korraldamisele jne. Mitmekesised väljakutsed teevadki konsultandi töö põnevaks.

Me ei ole oma tegevust otseselt etappideks jaganud. Tinglikult võib etappidena käsitleda erinevate kontoritega seotud aastaid. Alustasime nn virtuaalkontoriga. Esimesel kahel tegevusaastal otsustasime tegutseda ilma füüsilise kontorita. Meeskonnaliikmed olid projektidega hõivatud peamiselt klientide juures ning koosolekuid sai peetud ka näiteks kodus ja kohvikutes. Mõistsime siiski õige pea, et meeskonnatöö on konsultatsiooniäris nii oluline, et ainult „kaugtöö“ meile tegevusmudelina ei sobi.

Sertifitseeritud vastavalt ISO 9001-le. Bureau Veritas esindaja hr Tiit Hindreus ja Jussi Onoper ISO 9001 sertifikaadiga.

Esimese kontori avasime 1999. aastal Pirita TOP-is. Seal oldud aastaid iseloomustab võib-olla kõige paremini sisemiste protsesside standardiseerimine, strateegilise arengukava ja erinevate koolituste ettevalmistamine. Kontori aknast avanes kena vaade merele, kuid kesklinnast ja klientidest jäi see kontor kaugele.

Järgmisena kolisime kesklinna. Pikaajalised kliendid Ilmselt mäletavad veel Lauteri tänaval asunud ärklikorrusega kontorit, mis oli põneva, kuid mitte väga praktilise ruumipaigutusega. Lauteri tänaval olles alustasime aktiivselt avalike koolituste ja erinevate arenguprogrammidega. Kuna koolitustel osalevatel klientidel oli raske EBSi kõrval parkimiskohti leida ja ruumid jäid väikseks, siis otsustasime kolida Narva maanteele.

Paljud kliendid mäletavad ilmselt ka Narva maantee koolituskeskust. Seda perioodi iseloomustas aktiivne koolituste korraldamine, sageli korraga paralleelselt mitmes ruumis, ruumide rentimine, catering teenuse pakkumine jms. Narva maanteel olles analüüsisime oma tegevust ja otsustasime lean põhimõtteid arvesse võttes vähendada märkimisväärselt erinevaid raiskamisi, tõsta efektiivsust ja pakkuda klientidele veel paremaid teenuseid.

Viimases kontoris, mis asub Peterburi tee äärses n.ö. SIEMENSI majas oleme juba viiendat aastat. See on meie klientide ning kogenud 6-liikmelise meeskonna vajadusi arvestades igati mõistlik valik. Oleme kesklinnas, jõuame klientide juurde kiiresti ja vastupidi. Meie juurde saab nii auto, bussi, trammi kui ka rongiga. Pealegi saavad lõpuks kliendid tasuta parkida. Uus keskus on välja ehitatud täpselt meie suunistest ja vajadustest lähtuvalt. Kes on meil käinud, on tavaliselt meie kontorit kiitnud. Tulge meile külla!

Kas on midagi, mis on jäänud läbi aegade muutmatuks?

Esiteks, tegeleme jätkuvalt sama valdkonnaga ehk organisatsioonide arendamisega, pidades seejuures silmas tervikut.

Teiseks, oleme lähtunud põhimõttest, et kasutame oma organisatsioonis samu võtteid ja lahendusi, mida klientidele õpetame. Seda iseloomustab näiteks see, et alates 1999. aastast on meie juhtimissüsteem olnud sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001. Samuti kasutame oma töös erinevaid LEAN-põhimõtteid ja efektiivsuse tõstmise tehnikaid jne.

Kolmandaks, usume jätkuvalt, et areng on oluline. Oleme igal aastal toonud turule mõne valdkonna, nõustamisteenuse, metoodika ja/või koolituse.

Neljandaks, kuigi konsultandiametit on meie juures aegade jooksul proovinud lühemat või pikemat aega mitmed inimesed, on meie tänaste meeskonnaliikmete summeeritud tööstaaž TJO Konsultatsioonides üle 60 aasta! See teeb keskmiselt üle 10 aasta tööstaaži töötaja kohta ja tähendab korralikku teadmuse pagasit – teame, kuidas erinevates organisatsioonides ja situatsioonide puhul soovitud tulemusi saavutada.

Kuidas kirjeldaksid TJO-d aastal 2017?

TJO Konsultatsioonid suudab täna pakkuda mitmekülgset tuge, nõustamist ja koolitusi nii väikestele ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetele kui ka rahvusvahelistele kontsernidele. Oleme sisulised, praktilised ja väga suurte kogemustega. Ärikonsultatsioonide ja -koolituste turul oleme saavutanud tugeva positsiooni ja klientide rahuloluindeks on aastaid püsinud väga kõrgel. Määratleme end eelkõige konsultatsioonifirmana, kuid regulaarne avalike koolituste läbiviimine on selgelt üks valdkond, mis meid eristab paljudest teistest nõustamisvaldkonnas tegutsejatest.

Oleme veendunud, et meil on tulevikus veelgi rohkem pakkuda, seda nii oma sisemise potentsiaali parema rakendamise kui ka uute teenuste arendamise osas.

Konsultandi töö ei ole pealtnäha seotud suure action´iga. Räägi, kas selles töös on ette tulnud ka eriskummalisi töid/projekte ja juhtumisi?

Erinevaid seikasid ja juhtumeid on ikka omajagu kogunenud. Kuigi nõustamine on meie põhitegevus, siis tulevad esimesena meelde just erinevate koolitustega seonduvad ootamatud seigad. Toon mõned näited.

Tihti küsitakse meilt, millistel kellaaegadel me töötame. Oleme selles osas olnud küllaltki paindlikud. Kui vaja, siis oleme kliendile toeks ka väljaspool tavalist tööaega. Näiteks otsustas üks klient kevadel oma kollektiiviga „pikkade pühade“ eesmärgil teha tööd 1. mail ja soovis sel päeval koolituse läbiviimist. Tegime. Teise kliendi juhtimissüsteemi arendamisprojekti käigus selgus, et töökorraldusest tulenevalt on võimalik aeg operatiivtasandi töötajatele mõeldud koolitus läbi viia kahe vahetuse vahel ehk hommikul kell 6.00. Kui vaja, siis vaja, tegime ka selle ära jne.

Konsultant peab olema ootamatusteks valmis. Meenub üks 2-päevane väljasõidu-koolitus, kus sügistormi tõttu kadus kogu hoones elektrivool ja tuli koolitust jätkata küünalde valgel. Loomulikult tuli siis arvutid ja projektorid kõrvale jätta ning kasutada teadmiste edasiandmiseks ja visuaalse toe pakkumiseks teisi abivahendeid. Meie tegevuse alg-aastatel oli üsna tüüpiline, et konsultant pidi multimeediaprojektori ise kaasa võtma. Tavaliselt oli kliendi juures ikka võimalik pildi näitamiseks kasutada kasvõi ühevärvilist seina. Ühe kliendi juures leidsin end aga klaasseintega nõupidamiste ruumist – tuli taas kiirelt lahendus leida.

Jussi Onoper modereerimas paneeldiskussiooni Kvaliteedikonverentsil.

Sageli küsivad kliendid, kus te tööd teete? Meie vastus on lihtne – seal, kus on klient. Konsultant võib ühel päeval olla Kuressaares ja järgmisel Narvas või Valgas. Konsultantide iga-aastane Eesti-sisene kilometraaž on tüüpiliselt üle 40 000 km aastas. Koostööprojektid rahvusvahelise haardega ettevõtetega on meid viinud nõustama ja koolitama ka Eesti piiri taha. Tänase seisuga asub meie kaugeim klient umbes 3900 km kaugusel teispool Uuraleid, Kesk-Venemaal Surguti linna lähistel.

Aegade jooksul oleme teinud koostööd väga erinevate organisatsioonidega. Kui suuruse mõttes on ühes „otsas“ suured rahvusvahelised kontsernid, siis teiseks „äärmuseks“ on mikroettevõtted. Koloriitsematest väikeettevõtetest meenub näiteks üks tubli väike metallitööstus, mille kollektiivi võib naljatledes kutsuda „pühaks kolmainsuseks“ – sinna kuulusid isa, poeg ja keevitaja, või teine kahes erinevas linnas tegutsev firma, kus töötasid isa, ema ja „tütar väike“. Samas on tulnud läbi viia ka mitmesajale inimesele suunatud säravaid saalikoolitusi, teha koolitusi välitelkides jne. Võin igal juhul kinnitada, et konsultandi elu ei ole üldsegi igav ja action´it jagub pidevalt.

Mida uut on lähitulevikus oodata?

Uusi ideid on meie meeskonnal rohkem kui aega nende realiseerimiseks, kuid parimad mõtted teeme ikka teoks. Tulime just välja täiesti uue praktilise koolitusprogrammiga „Efektiivse tootmise edulood“. Teeme selle programmi raames koostööd nelja väga tubli tootmisettevõttega, kes on valmis koolituspäevade käigus kutsuma osalejad oma tootmisega tutvuma ning tutvustavad praktilisi kogemusi efektiivsuse suurendamisel ja LEAN-meetodite rakendamisel.
Täna saan anda ka lubaduse, et lähiajal saab tutvuda uue veebileheküljega, mis peaks muutma olulise informatsiooni saamise kõigile meie klientidele oluliselt mugavamaks.

Tunned teema vastu huvi?