See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Äri täiuse poole aitab kvaliteedijuhtimine

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

T.-J. Onoperi artikkel ilmus  01.12.1998, Äripäevas.

ISO 9000-le vastava kvaliteedisüsteemi juurutamine ei välista samaaegselt ka TQMi (terviklik kvaliteedijuhtimine) rakendamist. ISO 9000 seeria standarditele vastav kvaliteedisüsteem tähistab esimest elementaarset taset, mille puhul võime rääkida töötavast kvaliteedisüsteemist. Ettevõttele väljastatud sertifikaat näitab, et tema kvaliteedisüsteemi on hinnanud sõltumatu osapool ja leidnud, et süsteem vastab ISO standardis esitatud nõuetele.

ISO 9000 käsitlusviis on kliendikeskne. Ettevõtte kvaliteedisüsteemi käsitletakse kliendi vaatevinklist, eesmärgiga tagada pakutava hüve stabiilne kvaliteet ja tõendada seda. Efektiivsus, töötajate ja omanike rahulolu ei avalda sertifitseerimisele mõju.

TQM on seevastu organisatsiooni kvaliteedikeskne lähenemisviis juhtimisele, mis põhineb kõigi töötajate osalusel ja on suunatud pikaajalisele edule kliendi rahuldatuse ja organisatsiooni kõigi töötajate ja ühiskonna kasu kaudu.

TQMi puhul on tähelepanu suunatud kõikidele organisatsioonis töötavatele inimestele, nende-
vahelistele suhetele, erinevate huvigruppide rahulolule. Tähelepanu juhitakse töötajate arendamisele kui pikaajalise edu alusele. TQMi põhimõtteid saab rakendada kõikidel juhtimistasanditel. Seni ei ole ükski TQMi rakendamise ulatuse hindamise metoodika võitnud poolehoidu, mistõttu ei ole, mille alusel anda vastavaid tunnistusi.

ISO 9000-le vastava kvaliteedisüsteemi juurutamine ei välista samaaegselt ka TQMi põhimõtete rakendamist.

Organisatsioonide juhtimistasemete kõrvutamiseks ja juhtimise kvaliteedi parandamiseks on eri riikides loodud kvaliteediauhindade mudelid, millesse on koondatud edukate ettevõtete juhtimiskogemused. Tähelepanu all on ka äri efektiivsus ja pikaajalised tulemused.

Nimetatud auhinna mudel pöörab juhtide tähelepanu juhtimise kaasaegsetele käsitlusviisidele, mis loovad ettevõtetele uue eesmärgi: ärialase täiuslikkuse.

22 Eesti firmale on antud ISO sertifikaat

Eesti ettevõtted on hakanud üsna agaralt arendama ISO 9000 seeria standarditele vastavaid kvaliteedisüsteeme. Seda väga erinevates valdkondades. Hetkel on Eestis vähemalt 22 ISO 9001 või 9002 sertifikaadiga ettevõtet.

Aasta lõpuks on neid tõenäoliselt kolmekümne ringis. Järgmisel aastal lisandub prognoositavalt sama palju.

TQMi põhimõtteid tutvustatakse koolituskursustel ja jõudumööda püütakse neid ka rakendada. Kui palju on Eestis ettevõtteid, kes kasutavad TQMi, on raske hinnata ja arvutused puuduvad.

Ärialase täiuslikkuse mudel on paraku Eestis jõudnud küllaltki väheste juhtideni, see aga suurendab meie ettevõtete juhtimise allajäämist Euroopa ettevõtete juhtimistasemele.

Veel ei ole Eestis koos kriitilist massi ettevõtete juhtidest, kes sooviksid oma organisatsiooni juhtimismeeskonda arendada, baseerudes edukate ettevõtete kogemustele, ja kes oleksid valmis oma kogemusi vahetama uute ideede hankimiseks.

Ärialane täiuslikkus on kriteerium, mida ei ole võimalik kunagi saavutada, kuid mille poole saab kogu aeg püüelda, et olla konkurentsis tugevam.

Tunned teema vastu huvi?