See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: ISO 50001 energiajuhtimissüsteem aitab reaalselt säästa

Margus Tapupere
Müügi- ja turundusjuht

Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, mis kehtestab suure elektrienergia tarbimisega (elektrointensiivsetele) ja ISO 50001 järgi sertifitseeritud energiajuhtimissüsteemiga ettevõtetele ettevõtetele märkimisväärse elektriaktsiisi soodusmäära.

Elektrienergia moodustab Eesti töötleva tööstuse sektori kuludest märkimisväärse osa võrreldes nt naaberriikidega. Seadusemuudatusega tahab riik aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõime suurenemisele. Eelnõus toodud kriteeriumitele vastavad ja selleks taotluse esitavad ettevõtted saavad hakata elektrienergiat ostma aktsiisimääraga 0,5 € megavatt-tunni kohta. Tavapärane aktsiisimäär 4,47 € megavatt tunni kohta, mis tähendab, et seadusemuudatus võimaldab elektriintensiivsetel ettevõtetel reaalselt säästa 3,97 € megavatt-tunni kohta. Seadus jõustub alates 1. jaanuarist 2019, kuid kehtib tagasiulatuvalt ka 2018 aasta kuludele, alates hetkest, mil ettevõtja täidab käik toetuse saamiseks vajalikud kriteeriumid, s.h. loob ja sertifitseerib oma energiajuhtimissüsteemi.

Mis on elektrointensiivsus?

Ettevõtte elektrointensiivsuse tase on raamatupidamislikult välja arvutatav näitaja, mis väljendab 12 kuu pikkusel perioodil ettevõtja tarbitud elektrienergia kogumaksumuse osakaalu (protsentides) ettevõtja loodud lisandväärtusest. Ettevõtete elektrointensiivsuse taseme, s.h. nii elektritarbimise mõõtmise kui lisandväärtuse arvutamise alused peavad olema kinnitatud vandeaudiitori poolt. Elektriaktsiisi soodustus on mõeldud ettevõtetele, kes tegutsevad töötleva tööstuse või infoalase tegevuse valdkonnas ja kelle elektrointensiivsuse tase on 20% või rohkem. Rahandusministeeriumi prognooside järgi peaks sihtgruppi kuulvaid ettevõtteid olema Eesti umbes 240.

Millised on tingimused aktsiisisoodustuse saamiseks?

Sihtgruppi kuuluvatele ettevõtetele esitatakse veel täiendavaid tingimusi, millest kõige olulisemaks on standardile ISO 50001 vastava energiajuhtimissüsteemi olemasolu. Miks on vajalik järjekordse standardi rakendamine? Seadusemuudatuse seletuskirjas on välja toodud järgmist: „Vastavus standardile ISO 50001 tagab eeldatavalt, et ettevõtja on teinud kõik selleks, et viia energiakulud miinimumini. Ebamõistlik oleks riiklikult toetada projekte, milles ei kasuta energiat tõhusalt.“

Samuti ei tohi soodustust taotlev ettevõte olla raskustes ning selle raamatupidamise sise-eeskiri peab vastama raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.

Mida kujutab endast standard ISO 50001?

ISO 50001 on oma olemuselt, struktuurilt ja nõuete sisu osas küllaltki sarnane muude niinimetatud ISO standarditega (nt ISO 9001 ja ISO 14001). Standardil põhinev energiajuhtimissüsteem käsitleb aga nt ISO 14001-st mõnevõrra kitsamalt vaid energiajuhtimisega seotud temaatikat organisatsioonis. Läbivaks põhimõtteks on nii energiakulude süsteemne vähendamine kui ka energiatarbimisest tuleneva mõju vähendamine ümbruskonnale. Kui organisatsiooni juhtimissüsteem on juba sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 ja/või ISO 14001 standardile, on soovituslik täiendada olemasolevat süsteemi energiajuhtimissüsteemidele esitatavate nõuete osas. Energiajuhtimissüsteem eeldab suurema energiatulemuslikkuse saavutamist ning nõuab selleks:

  • energiapoliitika, -eesmärkide ja -ülesannete sisse seadmist, rakendamist ja toimivana hoidmist;
  • energiamõõtmise kava ja energiaülevaatuste sisseseadmist ning regulaarset läbiviimist;
  • energia tarbimist mõjutavate faktorite ja nende omavaheliste seoste väljaselgitamist;
  • energiatarbimise ja -säästuvõimaluste hindamist, s.h. energiatarbimise kui ühe olulise faktori arvestamist ka muudes protsessides (nt ostu- ja  arendustegevuste käigus jne);
  • asjakohaste õigusaktide ja muude väliste nõuete väljaselgitamist;
  • siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste läbiviimist;
Kahtlemata võib öelda, et energiajuhtimissüsteemide juurutamine kogub aina enam populaarsust. Kui elektrointensiivsetele ettevõtetele annab süsteemi sisseseadmine reaalse ja kiire võimaluse saada elektriaktsiisi soodustust, siis pikaajalises perspektiivis tuleb see kasuks ka kõigile teistele organisatsioonidele.
Kui soovid standardist ISO 50001 rohkem teada saada, võta meiega ühendust, et arutada, kuidas ISO 50001-le vastav energiajuhtimissüsteem sinu ettevõttele kasu võiks tuua.

Tunned teema vastu huvi?