See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Juhised ISO 9001 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Novembrikuus ilmus uus standard EVS 903:2010 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses. Tegemist on järjekordse standardiga, mille on Standardikeskuse tellimusel ette valmistanud TJO Konsultatsioonid.

Eesti kohalik omavalitsus ei tegele süsteemselt oma organisatsiooni arendamisega

Kohalikele omavalitsustele on Eestis tavaks mõelda valla või linna arengu peale. Selles osas on olemas valla või linna arengukava. Samas on oluline ka omavalitsuse enda areng. Paraku ei ole Eesti kohalikel omavalitsustel reeglina välja töötatud oma organisatsiooni arengukava (kooskõlas valla või linna arengukavaga). Samuti ei ole Eesti kohalikud omavalitsused reeglina välja arendanud selgepiirilist juhtimissüsteemi, mis oleks suunatud omavalitsuse kui organisatsiooni arengu ja toimimise piiritlemisele.

EVS 903 tuleb selles osas kohalikele omavalitsustele appi. Selles standardis on võimalik eesti keeles saada juhiseid, kuidas arendada välja kvaliteedijuhtimissüsteem kohalikus omavalitsuses. Standard aitab püüda kaks kärbest ühe korraga – nimelt on selles toodud nii kohalikele omavalitsustele mõeldud juhised kui ka väljavõtted ISO 9001:2008 ametlikust tekstist. Iga ISO 9001:2008 punkt on raamitud pideva joonega ja esitatud normaalses kirjas. Standardiga EVS 903 seonduv tekst on esitatud kursiivkirjas, ilma raamita.

Seega annab standardi kasutamine mugava aluse kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamiseks.

Standard EVS 903 koostati rahvusvahelise standardi IWA 4 põhjal

EVS 903 eesmärgiks on anda juhised, mis aitaksid kohalikel omavalitsustel mõista ISO 9001:2008 nõudeid ja arendada välja rahvusvahelise standardi nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi. Juhtimissüsteemi arendamine aitab suurendada organisatsiooni läbipaistvust ja samas alandada protsesside korrastamise mõjul erinevate toimingutega seonduvaid kulusid. Seejuures ei nõua juhis ISO 9001:2008 alusel sertifitseerimise läbimist. Sellele vaatamata s võivad kohalikud omavalitsused soovi korral taotleda sertifitseerimist ISO 9001:2008 alusel. NB: EVS 903 on vaid juhis, selle alusel ei saa sertifitseerida.

Kohalikku omavalitsuse usaldusväärsuse suurendamiseks tasuks teha tööd organisatsiooni protsesside korrastamisega ja juhtimissüsteemi arendamisega. EVS 903 viitab nn minimaalsetele tingimustele, mille puhul saab rääkida juhtimissüsteemi olemasolust. Kõik kohaliku omavalitsuse protsessid, sh juhtimis-, põhi-, toimimis- ja tugiprotsessid peaksid moodustama ühe tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Standardi saate tellida siit.

Kui standardi lugemisest ei piisa ja vajate täpsemaid juhiseid

Kogemused näitavad, et standardite keel on spetsiifiline ja nn tavakasutajale suhteliselt võõras. See on üsna loomulik, sest standardid on koostatud hästi suurte üldistustena ja iga organisatsioon peab endale leidma sobiva tõlgenduse. OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on tänaseks välja arendatud ning sertifitseeritud üle 200 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi.

Meile kui juhtimissüsteemide tunnustatud eksperdile on Eesti Standardikeskus usaldatud ka paljude rahvusvaheliste standardite (sh ISO 9001, ISO 14001 jpt) eesti keelde tõlkimise või Eesti algupäraste standardite (nt EVS 18001, EVS 903) väljatöötamisega seonduvate projektide läbiviimise.

Oleme valmis oma kogemusi ka teiega jagama. Selleks oleme valmis korraldama spetsiaalselt kohalikele omavalitsustele mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise alase koolituse „ISO 9001 rakendamine kohalikus omavalitsuses“.

Samuti palume kõikidel kohalikel omavalitsustel, kes soovivad juhtimissüsteemi arendamise või kohalike omavalitsuste arengukavade väljatöötamise või organisatsiooni efektiivsuse suurendamise või kulude alandamise jpt teemadel nõu küsida või sisekoolitusi tellida, võtta meiega ühendust ja anda oma soovidest teada. Väikesemahulised nõustamised ja ka juhtkonnale tellitavad lühikoolitused on tasuta.

Tunned teema vastu huvi?