See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Konsultanditeenuse kasutamine

Margus Tapupere
Müügi- ja turundusjuht

Suuremahuliste ettevõttesiseste arendusprojektide käivitamisel seisab juhtkond tavaliselt silmitsi järgmiste küsimustega: Kas suudame projekti läbi viia ettevõttesiseste jõududega? Ehk oleks mõistlik palgata hoopis uus töötaja? Millise panuse meie sisemisse arengusse võiks anda konsultatsioonifirma?

Arendusprojekti läbiviimine olemasolevate inimressurssidega

Kui ettevõttes töötavatel juhtidel ja spetsialistidel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, ei ole alati tarvidust välist konsultanti kaasata. Oma töötaja tunneb ettevõtte probleeme ja olustikku hästi ning ei ole vaja kulutada aega tema kurssiviimisele. Samas tuleb arvestada, et ettevõttes pikemat aega töötavad inimesed ei ole ehk alati võimelised probleeme värske pilguga hindama ning on kinni aja jooksul välja kujunenud stampides.

Arendusprojekti ise läbi viies hoiate kindlasti kokku konsultandi palkamiseks tehtava investeeringu, kuid võib juhtuda, et isetegemise käigus osutuvad kaudsed kulud oluliselt suuremateks konsultandile makstavast tasust. Tuleb arvesse võtta, kui palju peavad ettevõtte töötajad projektile oma aega pühendama ning millised on kulud sel juhul, kui valime oskamatuse ja kogemuste nappuse tõttu valed töömeetodid või lahendusteed, mis reaalsuses ei toimi.

Kui projekti eest vastutab inimene, kes ei oma ettevõttes piisavat autoriteeti ja volitusi, et töötajaskonda kaasa haarata, on projekti tulemuste kvaliteet kindlasti ohus. Tihtipeale delegeerib tippjuhtkond ettevõtte seisukohalt olulise tähtsusega projekti eest vastutuse keskastmejuhile või spetsialistile, kes ei suuda ettevõtte töötajaid aktiivselt kaasa tõmmata. Sageli puuduvad vajalikud oskused, isikuomadused või juhtkonna toetus projekti läbiviimisel ja olulisuse rõhutamisel. Tulemuseks on fakt, et projekti hakatakse ettevõttes suhtuma kui koormavasse ja ebaolulisse lisaülesandesse ning leitakse mitmeid põhjendusi asjade edasilükkamiseks või tegematajätmiseks. Lõppresultaat? Kogu töö teeb ära üks inimene või väike grupp ning sellega kannatab oluliselt arendusprojekti kvaliteet.

Arendusprojekti läbiviimist majasiseste jõududega tasub kaaluda juhul, kui:

 • projekti läbiviimiseks vajalik teadmiste ja oskuste tase on organisatsioonis olemas;
 • tippjuhtkond on valmis projekti sisuliselt juhtima või annab projektijuhile oma igakülgse toetuse, rõhutades projekti läbiviimise olulisust;
 • projekti eestvedajatele ja selles osalejatele on eraldatud nii ajalised kui ka rahalised ressursid;
 • ei eeldata oluliste muudatuste läbiviimist organisatsioonis (näiteks on tegemist osakonnasisese probleemiga);
 • pole vajalik uute ja värskete ideede genereerimine paljude töötajate kaasamise kaudu.


Uue töötaja palkamine väljastpoolt ettevõtet

Tihtipeale kaalutakse ka võimalust palgata uus ja võimekas töötaja, kes arendusprojekti läbi viib. Kõigepealt tasuks mõelda, kas uuele inimesele ka pärast projekti lõppemist rakendust leitakse või on tegemist vaid konkreetse projekti läbiviimseks ajutiselt palgatava inimesega.

Väiksema või keskmise suurusega ettevõttes ei ole tavaliselt näiteks kvaliteedijuhtimissüsteemi välja arendades vajalik luua kvaliteedijuhi ametikohta ning värvata uut inimest. Kui aga näeme uuele inimesele organisatsioonis rakendust ka pikema perioodi vältel, tasub arvesse võtta asjaolu, et uue töötaja sisseelamine nõuab palju aega. Uuringud kinnitavad, et uus töötaja suudab oludega täielikult kohaneda ja täisjõudlusega tööle hakata 9-12 kuud pärast värbamist. Tasuks kaaluda sisseelamisprogrammide väljatöötamist, mentorite süsteemi rakendamist jne. Samuti on vajalik arvestada asjaoluga, et uue töötaja palkamisega on alati seotud teatavad riskid ning tegelikult on raske värbamisprotsessi käigus välja selgitada inimese tegelikke võimeid ja sotsiaalseid oskusi.

Uue töötaja värbamist arenguprojekti läbiviimiseks tasub kaaluda juhul, kui:

 • leiame töötajale organisatsioonis rakendust ka pärast projekti lõppemist;
 • tegemist ei ole organisatsiooni seisukohalt kriitilise tähtsusega projektiga;
 • mõtleme eelnevalt läbi, kuidas inimene võimalikult kiiresti meeskonda sisse elab ning end olustikuga kurssi viib;
 • teame, et tegemist on võimeka isikuga, kes suudab kiirelt olustikku sisse elada ning on kolleegidele autoriteediks.


Konsultatsioonifirma abi kasutamine

Aina levinum on konsultatsioonifirmade abi kasutamine erinevate laiaulatuslike arendusprojektide teostamisel. Sellisel juhul tuleks kõigepealt selgelt läbi mõelda arendusprojekti ulatus ning defineerida eesmärgid ja oodatavad tulemused. Sellest lähtuvalt soovitame ka mõelda, mida te konsultandilt ootate ja mida ning kui palju olete valmis ise tegema. Kas soovite individuaalset nõustamist projekti teatud etappidel või soovite, et konsultant pakuks omalt poolt välja sobivaima ja efektiivseima tegevuskava koos vajaliku metoodikaga?

Kui organisatsioonis puuduvad projekti läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused, tasuks kindlasti paluda konsultantidel ettevõtte töötajaid antud valdkonnas koolitada. Ka parim juhtimiskonsultant ei suuda anda teile kätte parimaid valmislahendusi ega lahenda organisatsiooni probleeme teie eest – ta aitab teil ja teie töötajatel jõuda parima lahenduseni.

Konsultant omab laialdasi kogemusi töös erinevate organisatsioonidega, suudab end ettevõtte taustsüsteemiga kiirelt kurssi viia ja häid lahendusi soovitada, kuid oma organisatsioonis toimuva üle saate otsustada siiski vaid teie ise. Hea juhtimiskonsultandi rolliks on eelkõige inimestevahelise sünergia tekitamine ning nende töö modereerimine, parimate ja efektiivseimate töömeetodite rakendamine ning küsimuste esitamine.

Esialgu võib kujuneda negatiivseks ilminguks asjaolu, et lisaks konsultandi palkamisele olete sunnitud ohverdama ka iseenda ja oma töötajate aega. Kuid arvestage, et hea kvalifikatsiooniga konsultandi vahendusel töötajateni viidud arusaamine vajadusest end ja oma tegevust muuta toob tavaliselt esialgu suurena näiva investeeringu mitmekordselt tagasi.

Kui olete otsustanud arendusprojekti kaasata konsultandi, siis:

 • mõelge läbi, mida te konsultandilt ootate ja leppige kohe kokku tulemuses ja rollide jaotuses;
 • arvestage, et toimiva tulemuse saamiseks peate investeerima ka iseenda ja oma töötajate aega ning energiat ja osalema aktiivselt projekti kõigis etappides;
 • määrake ettevõttesisene projektijuht, kes koordineerib koostööd konsultantide ja ettevõtte vahel ning tagab infovahetuse;
 • jälgige, et konsultant “annaks teile kala asemel õnge”, s.t. probleemide teie eest lahendamise asemel aitaks koostöös arendada inimesi, kes tulevikus suudavad paremini ja tõhusamalt tegutseda.

Ei ole olemas õigeid ja valesid vastuseid. Samuti ei ole olemas ainuõiget teed ettevõttesiseste arendusprojektide läbiviimiseks. Sobilikuma lahenduse leidmiseks hinnake organisatsiooni hetkesituatsiooni ja vajadusi, olemasolevaid ressursse ja võimalusi ning ülesande keerukust ja spetsiifikat. Loodan, et ülaltoodud nõuannetest on abi õigete otsuste tegemisel.

Tunned teema vastu huvi?