See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Kui HACCPst ei piisa

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Viimasel ajal on erinevad jaemüüjad nii Eestis kui teistes riikides hakanud nõudma oma tarnijatelt toiduohutuse juhtimissüsteemi olemasolu. Tänapäeval ei piisa paljude jaoks ettevõtte väitest, et nende valmistatud toit on tarbijale ohutu ning vastab kõigile alusnõuetele, oluline on seda tõendada viisil mis tekitab kõigile usku. Selle põhjuseks on toiduainetööstuse järgmised trendid:

 • toodangu partiid suurenevad ning toodete säilivusajad;
 • toidu tarneahel muutub üha pikemaks ning suureneb ekspordi osakaal;
 • riikliku järelevalve osakaal väheneb madala eelarve tõttu.

Toidu ohutus tuleb tagada tarneahela kõigis lülides, selleks on oluline luua kõrged hügieenistandardid ning alus, mille põhjal koostööpartnereid auditeerida.
Seetõttu on loodud mitmeid rahvusvahelisi ja üldtunnustatud standardeid ja tavasid, mis määravad kindlaks nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemile. Tuntuimad neist on:

 • Hollandi HACCP standard, mis loodi 1995. aastal toidukoodeksi baasil.
 • ISO 22000 – Food Safety Management Systems, mis loodi esmakordselt 2005. aastal ning see on esimene juhtimissüsteemi standard, mis esitab nõuded  toiduohutuse tagamiseks ettevõtetele kogu tarneahela ulatuses.
 • BRC – Global Standard for Food Safety, mis sisaldab nõudeid nii toiduohutuse juhtimissüsteemile, kui ka tootmisele ja tootmiskeskkonnale.
 • International Food Standard- IFS,  mis on sarnane eelmisele.
 • Safe Quality Food  – SQF 2000 ja SQF 1000, mida võib pidada Ameerika IFS ja BRC analoogiks.

Euroopas tuntuim standard on ISO 22000, ent olenevalt piirkonnast on eelistatud erinevad standardid, näiteks BRC on eelistatud Suurbritannias, IFS Prantsuse, Saksa ja Itaalia jaemüüjate hulgas, SQF peamiselt Ameerikas. Global Food Safety Initiative (GFSI) on kõik eeltoodud standardid heaks kiitnud  ning jaemüüjad on kohustatud võrdselt aktsepteerima.

Toiduohutuse juhtimissüsteemi juurutamise peamine kasu võrreldes HACCP printsiipidel põhineva enesekontrolliplaaniga seisneb selles, et:

 • toiduohutuse juhtimissüsteem aitab siduda organisatsiooni erinevad protsessid ühtseks tervikuks.
 • rahvusvahelise standardi rakendamisel, kaob vajadus tõendada vastavust erinevate piirkondade ja rahvuslike standardite nõuetega – oluline ressursisääst;
 • aitab luua sisemise selgepiirilise töökorralduse, mis võimaldab tekkinud probleeme kiiresti ja korrektselt lahendada, oma ja teiste vigadest õppida ning kokkuvõttes probleeme ära hoida;
 • aitab järgida kõiki rakendatavaid toiduohutusega seotud õigus- ja haldusnõudeid;
 • võimaldab saada sõltumatu organisatsiooni (sertifitseerimisasutus) kinnitust, et meie töö on korraldatud vastavuses rahvusvaheliselt aktsepteeritud standardiga;
 • soodustab dünaamilist suhtlemist toiduohutuse küsimustes tarnijate, klientide, võimuesindajate jt huvipooltega ja tagab vastastikuse parema mõistmise.

Mida peaks tegema juhtkond, kes tahab oma ettevõttes juurutada toiduohutuse juhtimissüsteemi?

 • Tuleks läbi rääkida oma tellijatega, millist standardid nad aktsepteerivad;
 • Hankige sobiv standard ja tehke selgeks nõuete sisu;
 • Leidke oma ettevõtte jaoks parim viis nõuete täitmiseks;
 • Kirjeldage vajalikud protsessid, nendevahelised seosed ning töötajate rollid, kohustused ja õigused;
 • Tehke töötajatele selgeks, milline on nende roll süsteemis ning rakendage see praktikas;
 • Viige läbi sisemine audit, et hinnata juhtimissüsteemi toimimist;
 • Soovi korral läbige sertifitseerimisprotsess, et saada nõuete täidetuse korral vastavasisuline sertifikaat.

Küsimuste ja murede korral oleme meelsasti valmis Teid aitama. TJO Konsultatsioonid OÜ on olnud paljude eesti standardite tõlkija ja koostamise eestvedaja ning omab laialdast kompetentsi erinevate juhtimissüsteemise väljaarendamise valdkonnas. Me suudame leida just Teie ettevõtte jaoks parima sobiva lahenduse, et tagada toimiv ja tõhus toiduohutuse juhtimissüsteem.

Tutvuge meie nõustamisteenuste toiduohtuse juhtimissüsteemide valdkonnas.

Samuti pakume laialdast valikut erinevaid toiduohutuse juhtimissüsteeme tutvustavaid koolitusi, nt:

ISO 22000 toiduohutuse juhtimissüsteemi nõuded

ISO 22000 toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

FSSC 22000 nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

BRC Food Safety nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

Tunned teema vastu huvi?