See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Madal tootlikkus ei ole enam probleemiks

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Eesti ettevõtete tootmisefektiivsuse madal tase on muutunud praeguseks väga aktuaalseks teemaks.

Tõepoolest, Eesti tööstuse senised “eelised” (kohaliku tooraine olemasolu, sihtturgude lähedus, väikesed tööjõukulud, tootjate paindlikkus, toodete ja teenuste kombineerimine, alaliitude toetused) hakkavad vähenema, võrreldes varasemate aastatega. See aga kahandab ettevõtete konkurentsivõimet. Konkurentsivõime säilitamisel on suurteks probleemideks tootlikkuse aeglane kasv ja kõrgekvaliteedilise ning hea mainega toodangu vähene osakaal.

Lähiajal on ettevõtted, kes soovivad oma konkurentsivõimet tõsta, valiku ees: kas kolida oma tootmisega arengumaadesse, kus on veel säilinud “eelised”, või siis võtta kasutusele meetmed olemasoleva tootmise efektiivsuse tõstmiseks. Päev päevalt on tunda nii riigisisese, kui ka väliskonkurentsi suurenemist. Ellu jäävad ja on edukad need, kes teevad kiireid ning õigeid otsuseid.

Miks mõned ettevõtted on edukamad/efektiivsemad kui teised?

Kuigi tegutsemise tingimused on sarnased, on siiski organisatsioonide edukus/efektiivsus erinev. Saavutatud edukust seostatakse juhtimise käigus tehtud otsuste erinevusega. Edu ja ebaedu määravad juhid oma otsuste langetamise ja organisatsiooni ees vastutuse võtmisega. Paljud juhid, kes tegelevad tootmisefektiivsuse parendamisega, küsivad, millega peaks alustama, et saavutada süsteemne ning tulemuslik tegevusplaan efektiivsuse tõstmiseks?

Efektiivselt toota tähendab valmistada tulemuslikult tooteid vähima kulutatud aja, materjalide ning pingutusega. Kulutatud aja, materjalide ning pingutuse hindamiseks on oluline määratleda valdkonnad, milles mõõdetavad efektiivsusnäitajad kaardistada. Kaardistamisel on oluline fikseerida ettevõtte praegune tase ning seada mõõdetavad eesmärgid tulevikuks. Parema tootmisefektiivsuse poole pürgiv ettevõte peab pikemas perspektiivis arvestama erinevate valdkondade vahelist tasakaalu. Ei ole tulemuslik arendada tootmise efektiivsust vaid ühes kitsas valdkonnas. Tuleb vaadelda laiemat valdkondade ringi ning nende vahelisi seoseid.

Iga ettevõte peab sisemiselt tegema valiku, milliste valdkondade arendamisega alustada. Valikul tegemisel tuleks lähtuda kasumlikkusest – millise valdkonnaga tegelemine annab kõige kiiremad tulemused. Sama põhimõtet peaks jälgima efektiivsusnäitajate parendamise plaani koostamisel. Efektiivne plaan viib punktist A punkti B otse, ebaefektiivne plaan viib sinna aga ringiga.

Efektiivsuse mõõtmiseks erinevates tootmisharudes on majandusteadlased välja töötanud palju erinevaid mõõdikuid. Kuid tihti ei ole mõõdikuid nende keerukuse ja ebasobivate tingimuste tõttu võimalik ettevõtetes kasutada.

Efektiivsed ettevõtted on need, kes teevad asju õigesti ja tõhusalt – on võimelised tootma madalama või säästlikuma kuluühikuga ning väiksemate pingutustega.

Eesmärkide tulemuslikult saavutamiseks on vaja läheneda ettevõttele personaalselt ning kaasata kaasaegseid tõhusaid lahendusi ning metoodikaid. Et ettevõte suudaks kaasaegsete lahenduste ning metoodikatega kursis olla ning väiksemate kulutustega efektiivsemaid tulemusi saavutada, võiks kaasata ettevõtte tootmisefektiivsuse kaardistamisele kogenud konsultante. Juhid, olles ise pidevalt tegevuste keskmes, kaotavad liiga tihti orientiiri valdkonna tähenduses ja seejärel ka lõppeesmärgi. Konsultant aitab kõige kiiremini tulemust andvate valdkondade vahel valikut teha ning rakendada tegevuskavad ning meetmeid eesmärkide elluviimiseks.

Kuidas selliseid tulemusi saavutada?

Siinkohal on hea meel tõdeda, et TJO Konsultatsioonid on välja arendanud tootmise efektiivsuse tõstmise programmi. Tuginesime programmi koostamisel oma pikaajalisele kogemusele ning koostööle erinevate tootmisettevõtetega. Väljaarendamisel on kasutatud ka maailmas tuntud ja tõhusaid kaasaegseid lahendusi, mis on kohandatud Eesti ettevõtete jaoks. Võta ühendust ja uuri lähemalt, millised on efektiivsuse suurendamise võimalused!

Tunned teema vastu huvi?