See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Tarneahela juhtimissüsteemid on rakendatavad ka kalanduses

Liivo Põllup
Juhtimissüsteemide konsultant

FSC-märgise kasutamine on puidu- ja trükitoodete kasutamisel muutunud paljudele Eesti tootjatele juba harjumuspäraseks . Sellele on kaasa aidanud elanikkonna ja ka antud valdkondade puit- või trükitoodete ostjate ja turustajate keskkonnateadlikkuse kasv ning soov teistest millegi poolest eristuda. Nii ongi muutunud üsna tavapäraseks, et Eesti tootjatelt nõutakse puidust valmistatud toodete eksportimisel tooraine päritolu kontrolli tõendavat FSC-märgist.

Kuid tarneahela juhtimissüsteemi standard (MSC Chain of Custody Standard) on välja arendatud ka kalatoodete jaoks. Siin on kasutusel MSC-märgis, mida jällegi nõuavad eelkõige eksporditurgude kliendid.

Standard on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele, kes toodavad kala või kalatooteid toorainest, mis on pärit MSC põhimõtteid ja kriteeriume jälgivatest kalapüügikohtadest või kalakasvatustest.

Et tagada standardi nõuete täitmine, peab ettevõte looma ja rakendama tarneahela jälgitavuse ja eraldatavuse süsteemi.

MSC Chain of Custody standardi kõige olulisemad kriteeriumid on järgmised:

 • Ettevõttel peab olema juhtimissüsteem;
 • Ettevõttes peab toimima tooraine liikumise ja tootmise jälgitavuse süsteem
 • Sertifitseeritud (MSC) toorainest valmistatavaid tooteid ei tohi segi ajada mittesertifitseeritud toodetega;
 • Peab olema tagatud kõikide sertifitseeritud (MSC) toodete identifitseerimine ja nende segunemise vältimine mittesertifitseeritud toodetega kogu tootmis- ja ladustamisprotsessi ajal.

MSC tarneahela juhtimissüsteemi loomine ei ole keeruline, kuid mõistliku süsteemi loomine eeldab standardi nõuete põhjalikku tundmist. Ja kuna üheks oluliseks kriteeriumiks on ka ettevõttes üldise juhtimissüsteemi olemasolu, siis on jällegi abiks ka vana hea ISO 9001 (aga miks mitte ka HACCP või ISO 22000) nõuded. Seega on süsteemi loomine mõnevõrra lihtsam jällegi sellistel ettevõtetel, kellel eelnevalt ISO 9001 vms kvaliteedijuhtimissüsteem juba juurutatud on.

Annaksin nüüd siinkohal ka mõned vihjed, milleks peab ettevõte MSC tarneahela juhtimissüsteemi loomisel valmis olema ja millistele küsimustele tuleks alustuseks vastused leida, et selgitada välja ettevõtte lähtepositsioon:

 • Kas ettevõttes on olemas protseduur kasutatava tooraine identifitseerimiseks ja jälgitavuseks?
 • Kas ettevõttes on olemas protseduur toodete identifitseerimiseks ja jälgitavuseks tootmisprotsessis?
 • Kas tooraine ja toodete jälgitavuse ja eraldatuse tagamiseks on määratletud ja teadvustatud vastutused (sh allhankijatega seoses)?
 • Kas ja kuidas ettevõte kontrollib omalt poolt tarnitava tooraine päritolu ja/või vajalike sertifikaatide olemasolu?
 • Kas ja kuidas identifitseeritakse saabunud sertifitseeritud toorainet ja eraldatakse see muust kasutatavast toorainest ladustamisel, millised säilitatavad andmed seda tõendavad?
 • Kuidas tagatakse tootmisprotsessis sertifitseeritud ja mittesertifitseeritud toodangu eraldatus?
 • Kas on olemas tõendusmaterjal, et konkreetse sertifitseeritud tootepartii valmistamiseks on kasutatud ainult sertifitseeritud toorainet?
 • Kuidas toimub toormaterjali ja valmistoodangu arvestus?
 • Kas igal ajahetkel on võimalik kontrollida millises koguses on laos sertifitseeritud ja sertifitseerimata toormaterjali/valmistoodangut?

Kui nendele küsimustele on vastused leitud, siis peaks olema ka põhimõtteliselt selge, milliseid tegevusi on veel täiendavalt tarvis kavandada MSC standardi nõuete täitmiseks ja ettevõtte juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks ettevalmistamiseks.

Kui sertifitseerimine on läbitud, väljastatakse ettevõttele MSC logoga sertifikaat, antakse MSC number ning lisatakse MSC sertifitseeritud tarnijate nimekirja. MSC logo peab edaspidi kasutama sertifitseeritud toodangu pakendil.

TJO Konsultatsioonid on aidanud oma klientidel ette valmistada erinevaid tarneahela juhtimissüsteeme. Pöörduge julgelt meie poole, kui soovite saada täiendavaid selgitusi või tuge sellise süsteemi väljaarendamiseks.

Tunned teema vastu huvi?