See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Millised on enesehindamise tehnikad?

Enesehindamistehnikad võivad olla nii lihtsamad kui ka keerulisemad. Enesehindamiseks sobiliku meetodi valik sõltub hindamise eesmärgist, kuid kindlasti peab arvestama ka organisatsiooni käsutuses olevaid ressursse.

Sobivaima enesehindamise tehnika väljavalimisel saab lähtuda ettevõtte olemasolevatest võimalustest. Sellest, kui palju aega kulub enesehindamise läbiviimisele ja milline on projekti tähtaeg, millised on hindajate kogemused, kui suur on enesehindamise meeskond ja milline on selle koosseis. Teisest küljest tuleb kokku leppida, kas enesehindamise tulemusena peaks valmima põhjalik ettevõtte tugevusi ja parendusvaldkondi kirjeldav raport või vajab ettevõte esmajärjekorras kiiret hinnangut ettevõtte (teatud valdkondade) taseme kohta koos mõnede parendusideedega. Ressursside kättesaadavust ja enesehindamise põhjalikkust omavahel kombineerides asetuvad tuntumad (Euroopa Kvaliteedi Sihtasutuse e EFQM-i poolt välja töötatud) enesehindamise tehnikad järgmiselt:

Enesehindamise tehnikate “hierarhia” on sarnane ka siis kui skeemi telgedele asetada ühelt poolt organisatsiooni valmisolek enesehindamiseks (juhtide pühendumus) ja tema kogemused ning teiselt poolt soov panustada ettevõtmisse (enesehindamise ajakulu, põhjalikum koolitus jne).

Kui ettevõtte eesmärk on terviklik ja põhjalik enesehindamine, siis võiks kasutada keerukaimaid meetodeid. Juhul kui tahetakse vähese ressursi- ja ajakuluga hinnata organisatsiooni üldist taset ja leida selle pinnalt mõned prioriteetsed ideed ettevõtte arendamiseks, siis sobivad lihtsamad enesehindamise võimalused nagu küsimustik ja maatriks. Enesehindamistehnika valikul tuleb aga silmas pidada, et igal meetodid on oma eelised ja puudused.

Loe lähemalt terviklikust kvaliteedijuhtimisest ja enesehindamisest:

https://tjo.ee/konsultatsioon/enesehindamine-ja-kvaliteediauhinna-mudelid-3/

Tunned teema vastu huvi?