See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on SIPOC-kaardistus?

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Tänane tutvustus keskendub SIPOC-kaardistusele. Seda võib kasutada lihtsa kaardistusena, kuid saab edukalt kasutada ka põhjalikumat versiooni. Põhjalikum SIPOC on kasutusel näiteks 6 sigma programmide elluviimisel.

SIPOC-kaardistus on kasulik tööriist, kui soovite:

 1. saada kiire ja visuaalse ülevaate uurimiseks valitud (nt lean 6 sigma projektiga seonduvast) protsessist
 2. saada protsessidest ühte moodi aru ja vältida möödarääkimistest tulenevat ajakulu
 3. piiritleda protsessi alguse ja lõpu ning sisendid-väljundid
 4. klassifitseerida väljundid (nt 6 sigma programmide juures – ohjatav, protseduuriline, müra)
 5. visandada klientide nõuded, mida saab kasutada klientide hääle e VOC analüüsimisel
 6. lisada sisendite, protsessi ja väljundiga seotud mõõdikud

SIPOC-kaardi sisu

Lean 6 sigma projektide puhul koostatakse reeglina SIPOC kaart, mis üldistatud vaates sisaldab järgmist:

 • S (Supplier) – tarnija
 • I (Input from S) – sisend tarnijalt
 • P (Process) – protsessi kirjeldus
 • O (Output) – protsessi tulemus
 • C (Customer of O) – protsessi tulemuse kasutaja/klient

SIPOC-kaardistuse sammud

 1. Piiritle analüüsitava protsessi ulatus (millega algab ja millega lõpeb)
 2. Pane kirja olulisemad tegevused, mis jäävad alguse ja lõpu vahele. Tavaliselt piisab 4-7 sammust
 3. Loetle kõik (olulised) sisendid ja nende tarnijad
 4. Loetle protsessi iseloomustavad olulised mõõdetavad parameetrid
 5. Loetle kõik (olulised) väljundid ja nende kasutajad (kliendid)

Põhjalikuma käsitluse puhul järgneb:

 1. Sisendite, protsessi mõõdikute ja väljundite Klassifitseerimine
 2. sisendile ja väljundile ning protsessi mõõdikutele mõõtühikute lisamine
 3. tolerantsi piiride, andmete kogumise allikate jms lisamine
 4. igal juhul on oluline tulemuste läbiarutamine – kas asjad on kirjas objektiivselt ja piisavalt

SIPOC on protsessi kiire kaardistuse tööriist. Kaardistuse käigus lisanduvad vastavalt kaardistuse eesmärgile täiendavad parameetrid. Vajadusel võetakse ette põhjalikum kaardistus. Siiski tasub info lisamisel arvestada, et säiliks ülevaatlikkus. Samas võib SIPOC kaardi koostamise käigus koostada iga etapi kohta täpsema kaardi, kui selleks tekib vajadus.

NB: Protsesside analüüsi ja lean 6 sigma projektide juures on oluline piiritleda, milliseid tegevusi, sisendeid ja väljundeid analüüsitakse ning mis jäävad kõrvale. Kui piire paika ei panda, siis võib kuluda ebamõistlikult palju aega info kogumisele ja kaardistuste läbiviimisele. See suurendab projekti läbiviimise kulusid (alandab tõhusust).

Analüüsi detailsuse aste

SIPOC-kaardistuse detailsus sõltub eesmärkidest. Soovi korral võib minna detailsemaks – näiteks riskide kaardistamise alusmaterjalide koostamiseks, probleemsete kohtade piiritlemiseks vm eesmärgil.
SIPOC-kaardistuse efekt tekib protsessi läbimõtlemisest ja läbiarutamisest ning parendusprojekti jaoks numbriliste parameetrite kogumisest.

Täpsem info SIPOC-kaardistuse kohta

SIPOC-kaardistuse tehnika leiab kasutamist lean 6 sigma programmides. Täpsemalt tuleb sellest juttu näiteks lean 6 sigma green belt koolitusprogrammis

Loomulikult oleme valmis tutvustama SIPOC-kaardistuse tehnikat organisatsioonisiseste programmide raames. TJO Konsultatsioonid on viinud aastete jooksul läbi arvukalt protsesside analüüsimise ja korrastamisega seonduvaid parendusprojekte. Oleme lahkesti valmis oma kogemusi jagama. Kui soovite SIPOC-kaardistuse kohta rohkem teada, siis võtke meiega ühendust.

Tunned teema vastu huvi?