See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on tootmise efektiivsuse kiiranalüüs?

Oleme valmis efektiivsuse suurendamise võimaluste vastu huvi tundvate tootmisettevõtete juures läbi viima tasuta tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi. Mis on tootmise efektiivsuse kiiranalüüs?

Efektiivsuse kiiranalüüsi sisu

Oma sisult koosneb kiiranalüüs kahest osast:

  • ringkäik tootmises ja laos
  • vestlused võtmetöötajatega teadlikkuse taseme ja efektiivsuse tõstmise võimaluste täpsustamiseks

Ringkäigu jooksul tekib konsultandil pilt sellest, milliseid muudatusi ettevõte on teinud efektiivsuse tõstmise nimel. Tavaliselt 2-3 tundi on piisav, et tekiks arusaam kasutatavatest tehnoloogiatest, tootmise ruumipaigutusest, sisemisest logistikast, jäätmete voo organiseerimisest, korrast ja puhtusest (5S) töökohtadel, rakktootmise jm lean-võtete kasutamisest, tööst allhankijatega jne.

Vestlused töötajatega aitavad selgitada välja, kui palju lean-tööriistadest sisuliselt teatakse ja kui laialdaselt neid ettevõtte efektiivsuse tõstmisel kasutatakse. Ka tulevad selle vestluse käigus välja ettevõtte ees seisvad muutused, omanike poolt püstitatud eesmärgid, juba teostatud arendustegevused ja arendustegevused, mis on lähiajal plaanis veel teostada. Selle pildi alusel on võimalik anda nõu, mida peaks teisiti tegema, mida veel lisaks kavandatule tasuks ette võtta ja mis on juhtidel kahe silma vahele jäänud.

Kiiranalüüsi käigus leitud tähelepanekud arutame tootmisettevõtte juhtkonnaliikmetega läbi reeglina analüüsi läbiviimise päeva jooksul toimuva koosoleku käigus. Kirjalikul kujul vormistame tagasiside juhul, kui ettevõte on huvitatud edasisest koostööst ja täiendavast nõustamis- või koolituspakkumisest.

Tähelepanekuid seni käbividud kiirnalüüsidest

Seni kiirdiagnostikas osalenud ettevõtete osas võib leida nii mõnegi ühise joone:

  • Lean-teadlikkus ja -tehnikad – selliseid juhte, kes poleks midagi kuulnud lean-tootmisest või ütleks, et ei tea sellest midagi, kohtab aina vähem. Päris paljudest tööriistadest ollakse kuulnud, mõningaid neist on proovitud ka rakendada, kuid tervikpilt on harva kompleksne. Millises järgnevuses milliseid tööriistu kasutada on tihtipeale ebaselge ja vajab läbiarutamist. Olen omalt poolt soovitanud sellises olukorras läbida , vahel ka koos kolleegidega, et tekiks nn „suur pilt“ lean-tehnikate ja nende kasutusvõimaluste osas.
  • 5S ja sellega seonduv – peaaegu kõik on sellest kuulnud ja mitmedki on millalgi üritanud seda ka rakendada. Paraku ei ole selliseid ettevõtteid, kus 5S funktsioneeriks arvestataval tasemel, just palju. Tavaline on olukord, kus millalgi on üritatud seda juurutada, aga tänaseks on kõik meelest läinud ja asjad on oma endistesse rööbastesse tagasi loksunud. Kui juurutamise üritamine on jäänud kauge aja taha, on õigem otsast alata nii töötajate koolitamise kui ka S-idega .
  • Lean-tööriistade kasutamise järjekord (nn lean „maja ehitamine“) – tihti tuleb ette ka seda, et ettevõtted üritavad piltlikult „maja ehitamist“ alustada II korrusest. Näiteks ilma toimiva 5S süsteemita ei ole mõtet tehase ruumipaigutuse muutmist ette võtta, kuna ebaefektiivse pinnakasutusega kaasnevad raiskamised võetakse kaasa ka uude layout’i ja kokkuvõttes jääb kasutamata suur osa nende mõlema tööriista võimalustest. Sama kehtib ka standardtöö ja muude töökohaga seotud lean-tööriistade osas.
  • Sisemine logistika – nii materjalide kui ka jäätmetega seonduv. Kui materjalide logistikaga tegeletakse ja tavaliselt on ka läbi mõeldud, milliste transpordi- ja teisaldusvahenditega materjale ja pooltooteid liigutatakse, siis jäätmete osas ei pöörata tihtipeale sellele piisavalt tähelepanu. Efektiivselt korraldatud sisemise logistika eesmärgiks on kuhjumiste, ootamiste ja ummistuste vältimine, kuid kui seda jälgida ainult pooles ulatuses, ei pruugi efekt olla piisav.
  • Lean-distsipliin – oluline komponent kõigi lean-tehnikate kasutamise juures. Ilma distsipliinita ei ole võimalik jätkuva parendamise protsessi käimas hoida. Paraku ollakse sellest vähe kuulnud ja harva kohtab ettevõtet, kus seda piisaval määral rakendatakse.

Võrreldes 4-5 aasta taguse olukorraga on muudatusi tootmise efektiivsemaks muutmiseks hakatud tegema oluliselt rohkem. Siiski kohtab Eestis veel harva ettevõtteid, kus jätkuv parendamine oleks süsteemselt käsitletud ja seda toetavad juhtimisstruktuurid tööle rakendatud.

Kui soovite tellida oma tootmisettevõttesse efektiivsuse kiiranalüüsi ning arutada efektiivsuse suurendamise võimalusi, võtke palun meiega ühendust:

Tunned teema vastu huvi?