See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

ISO 14001:2015le vastav keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 on standard, mis sätestab baasnõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. Tihti on standardi nõuete täitmine hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks. Standardi nõuete täitmine ei ole iseenesest keeruline. Tuleb vaid leida oma organisatsioonile sobilik lahendus ja saada aru nõuete sisust.

Alates 15. septembrist 2015 kehtib ISO 14001:2015 – keskkonnajuhtimissüsteemi standardi uus versioon, milles on mitmeid muudatusi võrreldes 2004 versiooniga. Eestikeelse tõlke koostas Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

Sihtgrupp

 • keskkonnajuhtimissüsteemi arendamist ja juurutamist kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid;
 • organisatsioonis keskkonnajuhi või -spetsialisti rolli täitvad isikud;
 • ISO 14001:2015 sertifitseeritud organisatsioonide töötajad, s-.h. uued töötajad, kes soovivad saada kiiret ja kontsentreeritud ülevaadet standardi nõuete sisust;
 • uuele standardi versioonile üleminekut kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on suurendada osaleja teadlikkust keskkonnaalaste tegevuste elluviimiseks, andes  praktilised juhised keskkonnajuhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 14001:2015 standardi nõuetest lähtuvalt.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) ja milleks see kasulik on?
 • Kuidas KKJSi abil ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkust parendada?
 • Milline on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 standardi nõuete sisu?
 • Kuidas hinnata ettevõtte tegevusega kaasnevaid riske?
 • Kuidas siduda keskkonnajuhtimissüsteem ettevõtte igapäevasesse tegevusega?

Teemad:

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi vajalikkus: KKJSi roll, seosed teiste juhtimissüsteemidega, inimtegevuse mõju keskkonnale
 • Keskkonnajuhtimissüsteemidele esitatavad nõuded (ISO 14001: 2015)
  • Organisatsiooni kontekst
  • Eestvedamine
  • Planeerimine
  • Tugi(protsessid)
  • Toimimine
  • Tulemuslikkuse hindamine
  • Parendamine
 • Ettevõtte tegevusega seonduvate keskkonnaaspektide ja -mõjude hindamine
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi integreerimine ettevõtte juhtimissüsteemiga
  • Seosed ISO 9001:2015ga
 • ISO 14001:2015 muudatused, võrreldes ISO 14001:2004ga

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist ja see peaks olema integreeritud ülejäänud juhtimissüsteemiga. Seetõttu antakse koolitusel ka juhised integreeritud juhtimissüsteemi loomiseks.

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid keskkonnajuhtimissüsteemi eduka väljatöötamise alustamiseks.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!