See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

ISO 9001 standard eeldab organisatsioonilt regulaarselt siseauditite läbiviimist, et anda hinnang juhtimissüsteemi vastavusele ning leida parendusvõimalusi. Üheks võimaluseks siseauditite korraldamisel on koolitada välja oma organisatsiooni töötajate seast siseaudiitorid, kes hakkavad regulaarselt siseauditeid läbi viima.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud spetsialistidele ja juhtidele, kelle ülesandeks on kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine. Tegemist on väljaõppekoolitusega, millel osalemise eelduseks on ISO 9001 standardi nõuete tundmine.

Koolitus sobib ka juba kogenud siseaudiitoritele, kes ei ole mõnda aega praktikas siseauditeid läbi viinud ning soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimissüsteemi sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Sisu

Siseaudiitorite koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on audit ja milleks seda vaja on?
 • Mille poolest erinevad sisemine, tarnija- ja sertifitseerimisaudit?
 • Kuidas muuta sisemine audit kohustusliku nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?
 • Kuidas tagada sisemiste auditite tulemuslikkus?

Koolituse teemad:

 • Auditi põhimõtted ja mõisted
 • Auditite liigid
 • ISO 9001 nõuete kiirülevaatus
 • Sisemiste auditite samm-sammuline protsess
 • Auditi läbiviimistehnikad
 • Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (siseauditi töödokumendid)
 • Järelauditite läbiviimine

 

Metoodika

Koolitusel vahelduvad lühiloengud arutelude ja praktiliste harjutustega. 2 päeva jooksul läbitakse kogu siseauditi protsess alates ettevalmistusest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Koolituse käigus viiakse läbi ka praktiline õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks.

Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised auditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning asjakohaselt dokumenteerima. Audiitori tunnistuse saamiseks tuleb koolituse lõpus edukalt sooritada eksam.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus ja eksami läbimist. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
 • 2-päevane programm on praktine, sisaldades nii praktilise õppeauditi läbiviimist simulatsioonina kui ka eksamit koolituse lõpus.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused