See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

RCA – juurpõhjuste analüüs

Autotööstuste jt rahvusvaheliste ärisuhete tasandil nõutakse vähemalt reklamatsioonide esitamisel probleemide juurpõhjuste väljaselgitamist ja korrigeerivate tegevuste elluviimist. Sageli seostub see 8D raporti vm aruande täitmisega. Paljud ettevõtted rakendavad juurpõhjuste analüüsi ka sisemiste probleemide puhul ja nõuavad seda oma alltarnijatelt.

Juurpõhjuste analüüsi nõudmine on ka igati loogiline. Kui suudame olulise mõjuga probleemide juurpõhjused välja selgitatud ja kõrvaldatud, aitab see edaspidi hoida kokku märkimisväärselt probleemide lahendamisega seonduvat aega ja kulusid.

Juurpõhjuste analüüs (root cause analysis, RCA) on nõutud ka paljudes standardites, sh IATF 16949. Ometi, kui süüvida väljapakutud analüüsi sisusse, tehakse seda sageli pealiskaudselt ja formaalselt. Sellisel juhul ei ole analüüsist kasu.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad probleemide juurpõhjuste analüüsi läbiviimise eest. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade, mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs, millised on selle juures kasutatavad enam-levinud metoodikad.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs?
 • Milliseid metoodikaid tasuks kasutada?
 • Mida on selle läbiviimiseks vaja?
 • Kuidas oleks seonduvaid tulemusi talletada?

Teemad:

 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi üldisest loogikast
 • Probleemide lahendamise mudel
  • Probleemi määratlemine
  • Põhjuste visuaalne analüüsimine
  • Juurpõhjuseni jõudmine
  • Analüüsile järgnevad sammud
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi lihtsatest visuaalsetest metoodikatest
 • Praktiliste ülesannete käigus valitud metoodikate kasutamine teadmiste kinnistamiseks
 • Seos probleemide lahendamise mudeli ja 8D raportiga
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsile suunatud statistikapõhistest metoodikatest, mida kasutatakse ka Lean 6 sigma protsessis
 • RCA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:

 • juurpõhjuste analüüsi läbiviimise loogikast;
 • RCA läbiviimisel enimkasutatavatest metoodikatest;
 • RCA seostest IATF 16949 nõuetega;
 • kuidas RCA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Seosed teiste koolitustega

Juurpõhjuste analüüsi koolitus haakub tihedalt ka:

 1. AIAG „core tools“ paketti kuuluva FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüsi koolitusega, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 2. IATF 16949 nõuete koolitusega.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused