See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Teise osapoole audiitorite koolitus (tarnijate auditeerimine)

Teise osapoole audititeks nimetatakse kliendi poolt tarnijate juures läbiviidavaid auditeid. Selliste auditite puhul saadetakse eelneva ettevalmistusega audiitorid hindama tarnijate suutlikkust tarnida soovitud tooteid ja/või teenuseid kokkulepitud tingimustel nii praegu kui ka tulevikus. Selliste auditite sisu võib hõlmata juhtimissüsteemi standarditega seonduvate nõuete käsitlemist, kuid üldjuhul on tegemist spetsiifiliselt ettevalmistatud audititega, mis keskenduvad ettevõtte jaoks olulistele teemadele.

Mitmed rahvusvahelised standardid (teiste seas ka IATF 16949) nõuavad selliste auditite läbiviimist, kuid tarnijate auditeid viiakse läbi ka ilma standardi nõueteta. Oluline on saada kinnitus, kas valitud tarnijatega on võimalik arendada pikaajalisi partnerlussuhteid ja vajadusel tuua välja arendamist vajavad valdkonnad ning leida koos asjakohased lahendused.

Kuna auditeerida tuleb teist organisatsiooni, on oluline audiitorite hea ettevalmistus. Seetõttu olemegi ette valmistanud tarnijate audiitorite erikoolituse. Mitmed standardid nõuavad audiitorite põhjalikku ettevalmistust.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, kuidas tarnijate auditeerimist ette valmistada, auditeid läbi viia, saadud tulemusi hinnata ja dokumenteerida.

Sisu

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Tarneahela ohjamine
 • Tarnijaauditite eripärad
 • Tarnijate auditeerimise roll tarnijate ohjamisel
 • Tarnijate auditeerimise eesmärgid
 • Tarnijaauditite tüübid
 • Tarnijaauditite läbiviimise etapid ja ülevaade kasutatavates tehnikatest
  • Auditite kavandamine ja ettevalmistamine
  • Auditite läbiviimine
  • Auditi tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtmine
  • Auditi järeltegevuste läbiviimine
 • Koolituse kokkuvõte

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade, kuidas tarnijate auditeerimist ette valmistada, auditeid läbi viia, saadud tulemusi hinnata ja dokumenteerida.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused