See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

ISO 9001 standard eeldab organisatsioonilt regulaarselt siseauditite läbiviimist, et anda hinnang juhtimissüsteemi vastavusele ning leida parendusvõimalusi. Üheks võimaluseks siseauditite korraldamisel on koolitada välja oma organisatsiooni töötajate seast siseaudiitorid, kes hakkavad regulaarselt siseauditeid läbi viima.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud spetsialistidele ja juhtidele, kelle ülesandeks on kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine. Tegemist on väljaõppekoolitusega, millel osalemise eelduseks on ISO 9001 standardi nõuete tundmine.

Koolitus sobib ka juba kogenud siseaudiitoritele, kes ei ole mõnda aega praktikas siseauditeid läbi viinud ning soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimissüsteemi sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Sisu

Siseaudiitorite koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on audit ja milleks seda vaja on?
 • Mille poolest erinevad sisemine, tarnija- ja sertifitseerimisaudit?
 • Kuidas muuta sisemine audit kohustusliku nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?
 • Kuidas tagada sisemiste auditite tulemuslikkus?

Koolituse teemad:

 • Auditi põhimõtted ja mõisted
 • Auditite liigid
 • ISO 9001 nõuete kiirülevaatus
 • Sisemiste auditite samm-sammuline protsess
 • Auditi läbiviimistehnikad
 • Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (siseauditi töödokumendid)
 • Järelauditite läbiviimine

 

Metoodika

Koolitusel vahelduvad lühiloengud arutelude ja praktiliste harjutustega. 2 päeva jooksul läbitakse kogu siseauditi protsess alates ettevalmistusest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Koolituse käigus viiakse läbi ka praktiline õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks.

Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised auditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning asjakohaselt dokumenteerima. Audiitori tunnistuse saamiseks tuleb koolituse lõpus edukalt sooritada eksam.

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Liivo Põllup

Liivo Põllup on järjepidevalt konsultanditööd teinud alates 2001. aastast. Eestis on ilmselt keeruline leida Liivoga võrdväärse praktilise kogemusega juhtimissüsteemide valdkonna konsultanti. Tema nõustatud klientide hulka kuulub palju Eesti juhtivaid ettevõtteid nii ehituse, tootmise kui ka müügi ja teeninduse valdkonnast. Kliendid hindavad kõrgelt Liivo asjatundlikkust, süsteemsust ja rahulikkust.

Liivo põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu ning ohutuse juhtimissüsteemide alane nõustamine, tootmisohje-, tarneahela jm standardiseeritud juhtimissüsteemide alane nõustamine, juhtimissüsteemide auditeerimine ja analüüs ning siseaudiitorite koolituste läbiviimine. Oma pikaajalise praktilise kogemuse baasil viib Liivo ka läbi TJO Konsultatsioonide poolt korraldatavaid standardite nõudeid tutvustavaid avalikke koolitusseminare.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
 • 2-päevane programm on praktine, sisaldades nii praktilise õppeauditi läbiviimist simulatsioonina kui ka eksamit koolituse lõpus.

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused