See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Riskide mõjus juhtimine

Riskijuhtimist on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades ja organisatsioonides. Põhiküsimuseks on see, kui hästi oleme enda jaoks riskid läbi mõelnud ja kuidas oleme need viinud enda jaoks vastuvõetavale tasemele? Riskijuhtimise juures ei ole vähetähtis ka riskijuhtimisega seonduva aja, raha jm kulu. Kindlasti tasub mõelda ka sellele, kas suudame seda ka tõestada ja mis on odavam – kas riski ennetamiseks meetmete rakendamine või riski realiseerumise tagajärgede kõrvaldamine.

Kaasaegses organisatsioonis eeldatakse süsteemset lähenemist ka riskijuhtimisele. Riskijuhtimine on ka paljude juhtimissüsteemide standardite aluseks (keskkonna või töötervishoiu vm riski ohjamine, info või tarneahela turvalisuse tagamine või koguni organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine). Riskijuhtimine kuulub alates ISO 9001:2015 mudelist ka kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitlusalasse, mistõttu on oluline läbi mõelda, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.

Sihtgrupp

 • Nende organisatsioonide esindajad, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda ja otsivad sobivat lahendust.
 • Kvaliteedijuhi arenguprogrammis osalejad: kvaliteedijuhid ning kvaliteedijuhi rolli täitvad juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oma oskusi ja vilumust juhtimissüsteemi sisulisel hindamisel ning arendamisel.

Eesmärk

 • anda osalejatele ülevaade:
  • riskijuhtimise põhimõtetest
  • olulisematest ja praktikas enimkasutatavatest riskihindamise meetoditest
 • tutvustada ISO 31000 ja IEC 31010 standardite sisu
 • arutada läbi riskijuhtimise seosed erinevate standarditega

Teemad

 • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
 • Rahvusvahelises standardis ISO 31 000 esitatud juhised ning nende rakendamine
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri kavandamine, elluviimine, seire ja ülevaatus ning pidev parendamine
 • Riskijuhtimise protsessi teostamine konteksti määratlemise, kommunikatsiooni, riskide kaalutlemise ja käsitlemise kaudu

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:

 • riskijuhtimise põhimõtetest ja raamstruktuuri mudelist
 • ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisust
 • riskijuhtimise enimkasutatavatest meetoditest
 • riskijuhtimise seostest erinevate standarditega

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Osalemise info

Koolitus on osa 7-päevasest Kvaliteedijuhi arenguprogrammist, kuid koolitusel “Riskide mõjus juhtimine” on võimalik osaleda ka eraldi. Kui soovite tellida vastavasisulist koolitust oma organisatsiooni meeskonnale, võtke palun meiega ühendust!

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ning lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonna kompetentsikeskuseks;
 • programmi juhtivkoolitaja on ühtlasi ka standardi ISO 9001:2015 tõlkija.

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused