See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Avaldati ISO 14001 standardi uus versioon

ISO 14001: 2004 standard kiideti heaks 15. novembril, Eesti Standardikeskus jõustas selle 23. novembril. Ametliku eestikeelse versiooni ettevalmistamine on eelneva info kohaselt kavandatud järgmisse aastasse. Uue standardi jõustumine käivitas sertifitseeritud ettevõtetele 18 kuu pikkuse üleminekuperioodi. Sellest tulenevalt ei ole ISO 14001:1996 (Eesti standardi puhul ISO 14001: 1998) akrediteerimisorganisatsiooni logo kandvad sertifikaadid pärast 15. maid 2006 enam kehtivad.

ISO (International Organisatsion for Standardization) poolt avaldatavad standardid kuuluvad ülevaatamisele reeglina iga 5 aasta järel. See aitab tagada, et standardid püsiksid endiselt asjakohaste ja vajalikena. Üks sarnane ülevaatus lõppes ametlikult 15. novembril, mil kehtestati ISO 14001:2004 ja ISO 14004:2004 versioonid. Eelmised rahvusvahelised versioonid pärinesid aastast 1996, eestikeelsena aastast 1998. ISO 14001: 2004 kiideti heaks ka CENi (Euroopa Standardiseerimise Organisatsiooni) poolt, mistõttu standardile lisati ‘EN’ tähis.

Pooleteise aasta pikkune üleminekuperiood
Vastavalt IAFi (International Accreditation Forum) ja ISO kokkuleppele, peavad kõik sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga organisatsioonid hoolitsema selle eest, et hiljemalt 2006. a 16. maiks vastaksid nende juhtimissüsteemid uue standardi nõuetele.

Üleminekuperiood on jagatud kaheks:

 1. 6 kuu jooksul (15. novembrist 2004 kuni 15. maini 2005) on võimalik sertifitseerida nii uue kui ka vana standardi alusel;
 2. järgneva 12 kuu jooksul (16. maist 2005 kuni 15. maini 2006) tuleb kõikide hindamiste puhul aluseks võtta uus standard. Sealjuures käsitletakse kõiki ebakõlasid uue standardi nõuetega mittevastavustena. Tuvastatud mittevastavused ei kuulu “olulise” kategooria alla ja ei mõjuta enne üleminekuperioodi lõppu varemväljastatud sertifikaatide kehtivust.

Tänase päeva seisuga on Eestis üle 100 keskkonnajuhtimissüsteemiga organisatsiooni, kes peaksid pooleteise aasta jooksul oma juhtimissüsteemi uute nõuetega vastavusse viima. Järgnevate kuude jooksul kasvab sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide arv Eestis kindlasti veelgi.

Põgus ülevaade standardi uuendustest
Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade standardis toimunud muudatustest:

 • Standard on muutunud kergemini arusaadavamaks. Kuivõrd mitmedki mõisted on mõne olulise nüansi võrra täpsustunud, avaldab see mõju ka standardis esitatud nõuete sisule. Lisaks kõikidele teistele täiendustele nõuab standard nüüd ka keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala dokumentaalset määratlemist.
 • Mõisted ja mitme peatüki sisu on muutnud sarnasemaks ISO 9001: 2000 nõuetele. Mitmed mõisted on otseselt on standardist üle võetud või kohandatud (nt audiitor, dokument, mittevastavus, protseduur, tõendusdokument). Ka mitmete peatükkide sisu sarnaneb rohkem ISO 9001: 2000 nõuetele (nt dokumenteerimise peatüki sisu, korrigeerivate ja ennetavate tegevuste mõjususe hindamine, juhtkonnapoolse ülevaatuse sisendite ja väljundite loetelu).
 • Lisaks peatükkide ümbernimetamistele on peatükkides toimunud ka sisulisi muudatusi:

  • Keskkonnaeesmärgid, -ülesanded ja -juhtimiskava on koondatud ühte peatükki. Lisandunud on nõue eesmärkide ja ülesannete mõõdetavuse, õiguslike ja muude nõuetega kokkusobivuse ning pidevale parendamisele pühendumise kohta.
  • Lisandunud on ressursside, rollide, vastutuste ja õiguste peatükk (varasema “struktuuri ja kohustuste” asemel).
  • Seire ja mõõtmiste peatükist on eraldatud vastavuse hindamise peatükk. Sellele on ühtlasi lisatud nõue perioodiliste hindamiste tõendusdokumentide säilitamise kohta.
 • Läbivalt oodatakse organisatsioonilt nii tema töötajate kui ka tema heaks töötavate isikutega arvestamist (sh poliitika edastamisel, suhtlemisel, koolitamisel, kompetentsuse tagamisel, toimimisohje korraldamisel). Ära on kadunud nn “dokumenteeritud protseduuride” nõuded.
 • Tõendusdokumentide ohje peatükis on sisse toodud oluline täiendus. Nimelt nõutakse organisatsioonilt tõendusdokumente protseduuride juurutamise ja saavutatud tulemuste kohta.

Kasutatud allikad:
1. ISO 14001:2004
2. IAF Transition Plan for Accredited EMS Certification from ISO 14001:1996 to ISO 14001:2004 – Rev2

Põhjalikumalt on muudatustest kavas juttu teha järgmise aasta alguses.

Seniks soovime kõikidele rahulikke jõulupühi ja meeleolukat aastavahetust!

Tunned huvi?