See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

ISO 19011: 2011 nüüd ka eesti keeles

Standardikeskuse tellimusel tõlkis TJO konsultatsioonid juhtimissüsteemide auditeerimise alusstandardi ISO 19011 uue versiooni. Alates käesoleva aasta aprillikuust on standardi uus versioon kättesaadav eesti keeles. Standardis on mitmeid olulisi uuendusi.

Eesti keeles on ilmunud uus standard EVS-EN ISO 19011:2011 “Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised”.

Standard ei sätesta nõudeid, vaid annab juhised juhtimissüsteemi auditite kavandamiseks ja läbiviimiseks ning annab samuti audiitori ja auditirühma pädevust ja hindamist puudutavaid juhised. ISO 19011 on rakendatav kõikides organisatsioonides, kus on vaja teostada juhtimissüsteemi sisemisi või väliseid auditeid või juhtida auditi programmi. Standardi sisu on eelmise versiooniga võrreldes edasi arenenud.

Enam ei keskenduta üksnes kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi auditeerimisele, vaid käsitletakse juhtimissüsteemi auditeid laiemalt. Uuendatud on nii mõisteid, sisulisi peatükke kui ka stadanrdi lisasid. Need sisaldavad illustratiivsed näiteid audiitorite eriala-spetsiifilistest teadmistest ja oskustest. Samuti on lisandunud täiendavaid juhiseid auditite kavandamise ja läbiviimise kohta.

Peatselt on kavas standardi uuendustest ja auditite läbiviimise juhistest põhjalikumalt rääkida.

Standardi tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid. Standardi teksti on kõigil huvilistel võimalik endale hankida Eesti Standardikeskusest.

Uue standardi juhistest lähtutakse ka siseaudiitorite koolituste korraldamisel, vt täpsemalt koolituskalendrist.

Tunned huvi?