See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

TJO Konsultatsioonid sai 16

OÜ TJO Konsultatsioonid alustas aktiivset tegevust Eesti juhtimiskonsultatsiooni ja -koolituste turul 1997. aasta oktoobrikuus, seega oleme oma klientidele toeks olnud juba 16 aastat! Selle aja jooksul on läbi viidud sadu koolitus- ja nõustamisprojekte. Meie abiga on pälvinud rahvusvahelise sertifikaadi sajad juhtimissüsteemid, arendatud üle 100 strateegilise arengukava, tõlgitud eesti keelde kümneid rahvusvahelisi standardeid, saanud finantseerimisotsuse sajad EL abirahade taotlused, viidud ellu arvukalt efektiivsuse tõstmise projekte, koolitatud sadu inimesi, sh juhtimissüsteemi audiitoreid, kvaliteedi- ja tootmisjuhte, kvaliteediinsenere jm.

Kokkuvõttes oleme olnud toeks väga paljude organisatsioonide tulemuslikkuse tõstmisel ja püüame sama missiooni ellu viia ka edaspidi.

Kui tegevuse algaastatel keskendusime protsesside korrastamisele ja juhtimissüsteemide arendamisele, siis 16 aasta jooksul oleme välja arendanud korraliku teenuste portfelli. Oleme olnud eestvedajaks nii rahvusvaheliste standardite eestindamisel, juhtimiskvaliteedi auhinna protsessi käivitamisel ja vedamisel, rahvusvaheliselt tuntud metoodikate Eesti tingimustele kohandamisel jm.

TJO klientidel on võimalik täna saada tuge väga erinevates valdkondades, mis jagunevad 4 gruppi:

1. Organisatsiooni mõjususe ja tõhususe suurendamine

  • Siia kuuluvad teenused alates organisatsioonide ja protsesside efektiivsuse analüüsimisest kuni erinevate efektiivsuse tõstmisele suunatud projektide elluviimiseni
  • Projektide sisu sõltub klientide vajadustest, alates lean põhimõtete ja metoodikate rakendamisest (nt 5S, VSM-analüüs jms) ja lõpetades Lean 6 Sigma taseme parendusprojektide läbiviimisega.

2. Rahvusvaheliste standardite nõuetele vastavate juhtimissüsteemide arendamine

  • Alates klassikalistest ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardist kuni spetsiifiliste standarditeni, nt ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 28000, tarneahela juhtimissüsteemid jpm. Rahvusvahelisi standardeid tuleb pidevalt juurde ja TJO Konsultatsioonid on valmis teile olema toeks juhtimissüsteemide arendamisel
  • Lisaks klassikalistele juhtimissüsteemidele oleme toeks ka tootmisohje süsteemide arendamisel, CE-märgi kasutamisõiguse saamisel ja klienditeenindusstandardite väljaarendamisel.
  • Paljud organisatsioonid kasutavad regulaarselt meie teenuseid juhtimissüsteemi arendamisel.

3. Organisatsiooni strateegiate väljatöötamine ja juurutamine

  • Strateegilise tulevikuvisiooni ja arengukava olemasolu on pikaajalise edu alus. Oleme selles osas olnud toeks rohkem kui 100 organisatsioonile nende sihtide paikapanemisel.
  • Kuna paljud ettevõtted on vajanud tuge ka EL abirahade kasutamisel, siis oleme ka selles valdkonnas oma tuge pakkunud, mille tulemusena on paljud ettevõtted oma tegevuse arendamisel saanud kasutada võimendust erinevate abirahade näol. Siingi on mõned programmid pidevalt avatud ja tulevikus on oodata järjest uusi.

4. Erinevate koolituste läbiviimine

  • TJO Konsultatsioonid on juba mitmeid aastaid viinud regulaarselt läbi erinevaid avalikke koolitusi, alates ISO 9001 jt standardite nõuete koolitustest, juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitustest ja juhtide juhtimistreeningutest kuni pikaajaliste arenguprogrammideni.
  • Arenguprogrammid on suunatud erinevate valdkondade arendamisele (kvaliteedijuhi arenguprogramm juhtimissüsteemi edasiarendamisele, tootmisjuhi programm tootmise juhtimise võimekuse arendamisele, juhi juhtimisoskuste arenguprogramm juhtimisvõimekuse arendamisele, lean-tehnikate programm efektiivsuse tõstmisele jne).
  • Loomulikult viime jätkuvalt läbi erinevaid sisekoolitusi, alates juhtimistreeningutest, arenguvestluste läbiviimisest, audiitorite koolitustest kuni erinevate lean või Lean 6 Sigma programmideni.

Pakume Eesti organisatsioonidele võimalust saada tuge oma organisatsioonide arendamisele nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Kui soovite areneda ja vajate kogemustega partnerit, siis võtke meiega ühendust.

Suur tänu kõikidele klientidele, meeskonnakaaslastele ja koostööpartneritele senise koostöö eest!

Tunned huvi?