See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

TJO pakub nüüd ka tootmiskorralduse parendamist ja diagnostikat EASi toel

TJO Konsultatsioonid on aastaid tulemuslikult tegelenud tootmise efektiivsuse tõstmisega. Kuna see on ka EASi üks prioriteetidest, siis nüüd on kaks head asja ühendatud. Nimelt on EAS valmis rahastama tööstusettevõtete tänase efektiivsuse taseme kaardistamist ja ka järgnevaid parendusprojekte.

Toetus on mõeldus tööstusettevõtetele, kelle projekt kuulub EMTAK 2008 jaos C «Töötlev tööstus» märgitud tegevusvaldkondadesse.

Enne parendusprojekti tuleb teha avaldus diagnostika läbiviimiseks. Diagnostika viib läbi meie konsultant ja ettevõtjale on see tasuta. Uuritakse tootmisettevõtet eesmärgiga teha kindlaks selle praegused tugevused ja nõrkused, selgitatakse välja, milliseid protsesse on võimalik parandada ning tõstetakse esile valdkondasid, mis aitaksid paremini fokusseerida ettevõtte juba käimasolevaid tootlikkust tõstvaid tegevusi.

Kui diagnostika on läbi viidud ning raport koostatud, alustatakse parendusprojektiga. Parendusprojekti eesmärgiks on ettevõttele professionaalse toe pakkumine tootlikkust suurendavate projektide elluviimisel Projekti läbiviimiseks püstitatakse selged ja mõõdetavad eesmärgid.

Toetust saab taotleda konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestva tootmise efektiivsuse suurendamisele ja tootlikkuse tõstmisele suunatud projekti läbiviimisel. Toetuse miinimumsumma on 1 600 eurot projekti kohta (projekti kogumaksumuse miinimumsumma on seega 3 200 eurot). Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot ühe projekti kohta. Parendusprojektide arv ühe ettevõtte kohta ei ole piiratud eeldusel, et üks projekt on enne järgmise algust edukalt lõppenud.

Meie senipakutud ja nõutavad programmid (lean, jm) on kõik orienteeritud tootlikkuse suurendamisele. Diagnostika aitab ülesannet paremini püstitada. Diagnostika tellimisavalduse täitmine on lihtne ning vastus tuleb 1-2 päeva jooksul.

Kui soovite diagnostika ja järgnevate tegevuste kohta täiendavalt küsida, siis palun andke meile sellest teada.

Tunned huvi?