TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

EAS võtab taas vastu suurinvestorite toetuse taotlusi


EAS võtab alates 7. jaanuarist kuni 30. jaanuarini vastu muudetud tingimustel suurinvestori toetuse taotlusi. Eelmisel aastal uuendatud kujul 4 päevaks avatud meede on taas avatud. Seekord kuni jaanuari lõpuni ja ilmselt viimast korda. Meetmest lühidalt

Toetatakse vähemalt 3 miljoni suuruseid investeeringuid tehnoloogiasse, mis aitavad kaasa taotleja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele, uute turuvõimaluste avanemisele ja kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomisele.

Toetuse määr on väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul kuni 30%, suurettevõtetel kuni 25%.
Projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul tuleb luua vähemalt 15 uut püsivat töökohta või suurendada palgafondi vastavalt 15 Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmise brutokuupalga võrra ning seda taset peab säilitama viie aasta jooksul pärast projekti lõppemist. Harjumaale teostatava investeeringu korral peab mediaan brutokuupalk ületama Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmist brutokuupalka vähemalt 1,24 kordselt.

Suurinvestori toetuseks jagatakse avanevas voorus 5,5 miljonit eurot. Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemi rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlemisel tasub arvestada veel mitmete täpsustavate teguritega. Huvi korral palun võtke meiega ühendust.

Toetatavad tegevused

Toetatakse järgmisi tegevusi:

  • investeering tootmisprotsessiks vajalikku uude või kasutatud materiaalsesse varasse;
  • projekti raames soetatava materiaalse vara seadistamine ja häälestamine tarnija poolt;
  • projekti raames soetatud materiaalse vara kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara soetamine.
     

Abikõlbulikud kulud

Uuendatud määruse kohaselt on abikõlblikud järgmised tegevustega seotud kulud:

  • tootmisprotsessis vajaliku materiaalse vara ostmise kulu või kapitalirendi kulu projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul tasutud liisingumaksete ulatuses;
  • materiaalse vara ostuhinnas või kapitalirendi maksumuses sisalduv seadistamise ja häälestamise kulu;
  •  materiaalse vara soetamisega kaasnev immateriaalse vara kulu juhul, kui see arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb vähemalt viieks aastaks, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul kolmeks aastaks, seotuks projektiga, mille jaoks abi antakse, seda kasutatakse üksnes abi saavas ettevõtjas, seda käsitletakse amortiseeruva varana ning soetatakse turutingimustel ja ostjaga mitteseotud kolmandalt isikult;
  • projekti eesmärkide täitmiseks vajaliku materiaalse vara transpordikulu ning vara transportimiseks tehtav kindlustuskulu.

NB: Kui suurinvestor on suurettevõtja, siis on immateriaalse vara soetamise kulud abikõlblikud kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlemisega tasub kiirustada

Huvilistel tuleb kiirustada, sest investeeringud peavad olema ellu viidud 31. augustiks 2015!

Täiendav info

NB: Taotlemisel tasub arvestada veel mitmete täpsustavate teguritega. Kui olete huvitatud toetuse taotlemisest ja/või täiendava info saamisest, siis palun võtme meiega ühendust telefonidel 665 9525 või 510 6361 või e-teatega.

Oleme olnud toeks paljude suurinvesteeringute toetuste taotlemisel. Meie kaasabi on aidanud pälvida positiivsed otsused.

TJO Konsultatsioonid