TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Motivatsioon, kasud ja probleemid juhtimissüsteemide juurutamisel


Juuli 2005

Juhtimissüsteemide ISO9001, ISO14001 ja ISO18001 sertifitseerimise statistikat vaadates võib väita, et need on populaarsed ettevõtjate hulgas. Millest selline populaarsus?Ajakirjade, ajalehtede, interneti ja erinevate lõputööde põhjal läbiviidud uurimuse kohaselt on ettevõtjate hulgas põhilisteks motivaatoriteks juhtimissüsteemi juurutamisele:

 • antud valdkonna parendusvajadus,
 • eelise vajadus turul,
 • kliendi surve ning
 • kulude vähendamise vajadus.

Kuna antud pingerida on paika pandud kirjanduse põhjal, siis veendumaks pildi adekvaatsuses, küsisime samas asja kohta ka sertifitseerijate ja konsultantide arvamust. Pilt muutus veidi ja pingereas vahetasid kohad kliendi nõue ja parendamise vajadus.

Juhtimissüsteemide juurutamisest saadavate kasude uurimine osutus aga parajaks katsumuseks. Ettevõtjad ei kipu saadavaid kasusid demonstreerima. Enim mainitum oli valdkonna reglementeeritus ja toimivuse paranemine, kuid sellega asi üldiselt piirdus. Kuna konsultandid ja sertifitseerijad on samuti ettevõtetega tihedalt seotud, siis uurisime taas ka nende arvamust. Selle kohaselt nimetati kõige suuremaks kasuks paranenud töökorraldust, usaldatavust ja korrastunud dokumentatsiooni. Nagu näha, ei mahu saadavate kasude hulka millegipärast ei finants- ega muid majanduslikke kasusid. Antud seigast võib järeldada, et juhtimissüsteemide juurutamisega saavutatav tegevuste korrastatus ja juhtimissüsteemi sertifikaadi omamisest paranenud firma maine on piisavad juhtimissüsteemi juurutamiseks. Kindlasti tõuseks juhtimissüsteemide maine veelgi ettevõtete poolsel finants- või toimimisnäitajate paranemise demonstreerimisel.

Millised on probleemid millega kokku puututakse? Probleemide nimekiri sai päris pikk, kuid tooks siinkohal välja mõned olulisemad probleemide põhjused koos lühikese kommentaariga. Nendeks on:

 • Juhtkonnapoolse eestvedamise puudumine
  Juhtkond ja tema pühendumus süsteemi loomisele ning käigushoidmisele on võtmeks edukale süsteemile. Ei piisa sellest, et juhtimissüsteemi soovib omanik või mõni keskastme juht. Kui tippjuht ei teadvusta endale, et õnnestumine sõltub ainult temast endast ning tema järjekindlast panusest, siis tõenäoliselt see ettevõtmine sumbub. Süsteemi loomine toob endaga kaasa mitmeid muutusi tegevustes ja see nõuab juhipoolset otsustavat toetust. Samuti annab juhtkonna või tippjuhi mitte osalemine töötajaile signaali tegevuste madalast prioriteedist ja seetõttu toimub antud projektiga seotud ülesannete jätkuv edasilükkamine muude alati tähtsamate tööde tõttu.
 • Töötajate vähene kaasamine
  Infot algava projekti kohta antakse tihti vaid kitsa töögrupi liikmeile. Sellest lähtuvalt tekib tõrjuv hoiak, kuna ei teata mida see ISO tähendab. Juhtkond ei selgita töötajatele piisavalt süsteemi juurutamise vajalikkust ja sellest saadavat kasu ning tihti ei suudeta töötajatele “ideed maha müüa”. Enne süsteemi väljaarendamist ei soovita töötajatega läbi vaielda, milleks seda tehakse, milline on oodatav tulu sellest tegevusest ja milline on töötajate roll ning panus selles tegevuses.
 • Mittemõõdetavad eesmärgid
  Aeganõudev on leida ettevõtte strateegiaga või eesmärgipärasusega seotud õiged kvaliteedimõõdikud ning seetõttu minnakse tihti lihtsamat teed seades üldised eesmärgid. Probleemiks kujuneb aga see, et kui eesmärgid ei ole mõõdetavad on praktiliselt võimatu jälgida eesmärgi täitmise tulemuslikkust. Teisalt kui mõõdikud ei ole õiged, siis võib kahelda eesmärgi mõttekuses.
 • Süsteemi loomine kellegi teise jaoks
  Tihti tahetakse saada ainult sertifikaati ja sisuline pool ei huvita kedagi. Süsteemi väljatöötamisel unustatakse ettevõtte eksisteerimise põhieesmärk.


TJO Konsultatsioonid

Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid