TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Strateegia uuendamine


September 2005

Olles konsultandina strateegiliste plaanide väljaarendamise juures, näen ettevõtete vajadust oma strateegilisi positsioone perioodiliselt analüüsida ja uuendada. Strateegilises juhtimises on regulaarne strateegiaülevaatus üks peamisi tööriistu ettevõtte edukuse ja jätkusuutliku arengu tagamisel.

Suvel, möödudes raamaturiiulist, jäi mulle silma Constantinos C. Markidese raamat "Õiged valikud". Markides oli 2000. aasta Pärnu Turundus­konverentsi raamatu autor. Teos räägib huvitava vaatenurga alt ettevõtte strateegilisest uuendamisest ja sellega seotud muudatuste juhtimise vajadusest. Markides annab selles head nõu ja julgustab ettevõtteid strateegiliselt uuenema ning oma olemasolevaid positsioone perioodiliselt üle vaatama. Alljärgneva jutu koostamisel olen toetunud raamatust saadud mõtetele.Millise strateegilise positsiooni olete teie valinud

Ettevõte saavutab edu siis, kui töötab välja strateegia, mis võimaldab tal luua oma majandusharus unikaalse strateegilise positsiooni, ja viib selle strateegia ellu. Selge on see, et ükski positsioon ei jää igavesti unikaalseks. Konkurendid imiteerivad atraktiivseid positsioone, veelgi enam, agressiivsemad loovad uusi. Ka hästi positsioneeritud ettevõte peab püüdlema majandusharus uute strateegiliste positsioonide avastamise poole. Kui ta seda ei tee, siis teeb seda keegi teine.

Paraku ei ole end turul sisseseadnud ettevõtted uute positsioonide otsimisel kuigi aktiivsed. Nad pigem pühendavad enamuse ajast olemasoleva positsiooni parandamisele. Olemasoleva positsiooni parandamisest üksi ei piisa. Tuleviku edukuse tagamiseks 10-15 aastat tagasi loodud unikaalne positsioon vajab pidevat läbivaatamist ja uuendamist.
 

Milles seisneb teie äritegevus

Ettevõtte peab määratlema oma äritegevuse, et muuta oma tegevus ülimalt selgeks kõigile töötajatele. See määratlus peaks olema äratuntavalt seotud ettevõtte unikaalsete võimetega, mis loovad ettevõtte konkurentsieelise ja eeldused edukuseks. Äri määratlemisel ei ole õiget ega valet moodust. Kord aktsepteeritud kirjeldus vajab pidevat kahtluse alla seadmist, et leida uusi võimalusi. Ühes ettevõttes töötav ärimudel ei pruugi ilmtingimata toimida teise puhul; kunagi ei tohi kiirustada imiteerimisega. Iga ettevõte peaks kasutama definitsiooni, mis sobib tema unikaalsete võimetega.
 

Kes on teie klient ja mida talle pakkuda

Strateegilised otsused, kellele ja mida müüa, määravad kindlaks raamid, mille piires ettevõte tegutseb. Välja tuleb valida need kliendid, keda ei püüta, investeeringud, mida ei finantseerita, konkurendid, kellega ei võidelda. Langetatud otsused võimaldavad vältida ressursside raiskamist ilma mingi kindla eesmärgi või suunata. "Kellele" ja "mida" otsused sisaldavad kaht erinevat küsimust. Esiteks loominguline küsimus: "Kelle ma võiksin sihikule võtta või mida ma võiksin oma klientidele pakkuda?" Teine on arvestuslik küsimus: "Kes üldse võivad minu kliendid olla ja mida ma oleksin võimeline pakkuma?"

Ettevõte peaks klientide või toodete ja teenuste kohta tehtud otsuseid pidevalt uuesti üle vaatama. Avatus võimalustele ei tähenda valikute mittetegemist.
 

Millised on teie strateegilised varad, võimed ja organisatsiooniline keskkond

Otsus, kuidas oma mängu mängida, võimaldab luua ettevõttel sisemise süsteemi ning sidemed sise- ja väliskeskkonna vahel. Et väliskeskkond on pidevas muutuses, siis peavad need sidemed olema dünaamilised. Dünaamiliste sidemete väljaarendamiseks on kasutatavad erinevad taktikad.

Organisatsioon peab enda sees looma keskkonna, mis toetab ja soosib strateegia loomiseks ning korralikuks ellurakendamiseks vajalikku käitumist. Keskkond koosneb üldistatult neljast elemendist: kultuur, struktuur, stiimulid ja inimesed. Muutus strateegias tekitab kindlasti vajaduse muuta organisatsiooni keskkonda. Ettevõte peab tahtma kohaneda ja olema selleks valmis.

Ettevõtte kõiki ettevõtmisi peavad toetama vajalikud oskused, ressursid ja võimed. Strateegia väljaarendamise eelduseks on eelpoolloetletud vahendid ja võimed. Konkurentidel on kõige raskem matkida just konkreetses ettevõttes olemasolevaid vahendeid ja võimeid.
 

Arendage välja parim strateegiline positsioon

Uue strateegia loomine ettevõttele on osalt planeerimise ja osalt katseeksituse meetodi kasutamine. Planeerimise kaudu saab luua raamistiku eksperimen­teerimiseks. Strateegia loomise protsess koosneb peamiselt kahest osast:
1) ideede genereerimisest ning
2) hindamisest, eksperimenteerimisest, õppimisest ja muutmisest.
Strateegia kujundamise protsessi püsimise rööbastel tagab varitsevate lõksude (unistamine, strateegia kui analüüs, analüüsihalvatus, rõhuasetus tegevuse parandamisele, valiku tegematajätmine, suutmatus strateegiat igal aastal üle vaadata) vältimine.
 

Kuidas tekivad uued strateegilised positsioonid

Konkurentsieelise saavutamiseks peab ettevõte püüdma parandada oma ainulaadset positsiooni tegevusalal või turul. Uus strateegiline positsioon on lihtsalt uus ja eluvõimeline kombinatsioon valemis kes/mis/kuidas.

Uus strateegiline positsioon võib tekitada vastuolusid. Siinkohal tuleb arvestada, et uue positsiooni hõlvamine võib ohtu seada senise positsiooni eluvõimelisuse. See ongi ilmselt suurim probleem, millega strateegilise innovatsiooni käigus kokku puututakse.
 

Strateegia uuendamise hindamine ja arvestamine

Väljakujunenud ettevõtted ei tohi lasta end häirida konkurentide arvukatest katsetest leida uusi nišše ärialade ääremail ega peaks ka juhuslikesse positsioonidesse tormama. Samal ajal ei tohiks iial lõpetada uute atraktiivsete positsioonide otsimist. Pärast unikaalse positsiooni omandamist mängige see võimalikult hästi välja, et teha ta atraktiivsemaks kui kõik ülejäänud positsioonid selles tööstusharus. Loomulikult peab strateegilise positsiooni hõivamiseks ja otsuse langetamiseks läbi viima detailse tulude-kulude analüüsi. Kõik need tegevused peaksid moodustama süsteemi ja see peaks toimima igas edumeelses organisatsioonis.

Eduka strateegia loomine on lõputu otsing. Head otsimist ja maailma avastamist!

TJO Konsultatsioonid


Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid