TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

ISO 9001 käsiraamat

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Kas CE-märk valmistab muret?


Mai 2008

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Eesti tootmisettevõtted saavad "ootamatult" teada, et nad ei tohi oma tooteid enam turustada. Kas tegemist on kellegi omavoliga või on sellel tõsi taga?
Loomulikult on ettevõtete teadlikkus erinev ja sõna "ootamatu" ei pruugi kõikide jaoks olla kohane. Samas on küllalt juhtumeid, kus ettevõtted ei jõua püsida kursis väljaantavate standarditega. Neid aga antakse välja küllaltki arvukalt. Nii võibki juhtuda, et vahepeal on välja töötatud ja avaldatud uus standard. EL "uue lähenemisviisi" direktiivis esitatakse viide sellele standardile. Loomulikult määratakse organisatsioonidele ka ülemineku periood. Kui me aga ei tea standardist ja kohaldatavatest nõuetest, siis saab peatselt läbi ka ülemineku periood ja ongi jõutud olukorrani, kus EL direktiivide kohaselt EL piirides tooteid enam turustada ei tohi.

Paljudele peaks olema tuttav ennetamise põhimõte. Kui siinkohal arvata, et võime igaks juhuks nn profülaktika mõttes vajalikud protseduurid läbi teha ja märgi aegsasti tootele panna, siis nii see ei ole. CE-märki ei tohi paigaldada, kui seda ei nõua ükski tootele kohalduv direktiiv. St kuni vastavat nõuet ei ole kehtestatud ega näiteks asjakohast standardit koostatud, ei ole ettevõttel võimalik CE märgistuse õigust taotleda. Ennetada saab loomulikult pidevalt EL õigusloomet ja väljaantavaid standardeid sirvides, kuid selleks ei jää väiksemal organisatsioonil sageli aega.
 

Mis on CE märgistus?

CE märgistus näitab, et toode vastab EL direktiivis viidatud nõuetele. Samas kehtestavad direktiivid kohustuslikena vaid üldised ohutusnõuded. Vajalikud tehnilised täpsustused tehakse direktiiviga seotud harmoneeritud standardites, mille järgimise puhul tekib vastavuse eeldus.

CE märgistuse kasutamine toodete puhul, mis võivad olla tarbijale ohtlikud, on alates 1980. aastate keskpaigast üha laienenud, selle eesmärgiks on ühtlustada tootenõuded, et kindlustada kaupade vaba liikumine Euroopa Liidus. Selle kohustusliku kasutuselevõtu aeg on direktiiviti erinev ja sõltub üleminekuaja kestusest, kohustus laieneb ka EL-välistest riikidest imporditud toodetele.

CE-märk ei ole kvaliteedimärk. CE-märgistus seondub vaid toote ohutusega ega garanteeri toote kvaliteeti. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda Euroopa Liidus müüa ei tohi.

Selle märgi võib tootele panna vaid tootja või tema esindaja. Tootele paigaldatud CE-märgistus on vastutava isiku kinnitus, et toode vastab kohaldatavate nõuetele ning et nõutud vastavushindamise menetlused on läbi viidud.
 

Mida peaks CE märgi kasutamiseks tegema

Esimene loogiline samm on selgitada välja, millised nõuded antud toote suhtes kohalduvad. Siin võib tootjaid oodata üllatus. Tootele võivad kohalduda ka mitme direktiivi nõuded, samuti võib olla tootjal mitmeid erinevaid tooteid, mis seostuvad erinevate direktiividega.

Hea uudis on see, et direktiiv näeb ette valikukriteeriumid. St tootja saab valida, kuidas ta nõuetele vastavust tõendab. Nt ehitustoodete direktiivi alla kuuluvate toodete puhul tuleb sisuliselt iga valiku puhul seada sisse tootmisohje süsteem. Muus osas antakse ettevõttele tõestamise osas valikuvõimalus. On rida tooteid, mille puhul piisab tootja antud kinnitusest nõuetele vastavuse kohta. Ohtlike toodete puhul on tihti vajalik nn kolmanda osapoole - vastavushindamise asutuse - kinnitus. Kui direktiiv nõuab toote katsetamist, on seda vaja katsetada ning ei saa piirduda ainult tootmisohje süsteemi või kvaliteedisüsteemi sertifitseerimisega.

Tootja on täielikult vastutav CE märgistuse paigaldamise ning toote kohta käivate nõuete täitmise eest, seda ka juhul, kui direktiivist tulenevalt on vajalik kolmanda osapoole sertifitseerimine. Iseenesest võib kasutada nii Eestis enda, kui ka teistes EL liikmesriikides tunnustatud vastavushindamisasutusi. Paraku ei pruugi vastavas valdkonnas Eestis sobivat asutust olla, mis tähendab otsimist välisriikides. Hea on, kui saame lähiriikidega hakkama. Vastavalt kasvavad ka kulud...
 

Kokkuvõte

Kõigis ELi maades teostavad vastavad ametiasutused müügil olevate toodete üle turujärelevalvet, et kontrollida nende vastavust kõikidele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning kas need on kooskõlas tootja poolt antud kinnitustega. Olge valvel, sest muidu võidakse ka teid ootamatult üllatada!

TJO Konsultatsioonid on oma klientidele toeks ka CE-märgi kasutamisõiguse hankimisel. Kui avastasite, et ka teie poolt valmistatavad või maaletoodavad tooted seonduvad CE-märgistuse nõudega ja vajate asjatundjate abi, siis andke meile sellest teada.

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt .

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Jussi Onoper

Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid