TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Mida teha käesolevas majandussituatsioonis ekspordimahtude kasvatamiseks


Veebruar 2009

Tänases uudiskirjas tahaksin peatuda ühel tähtsal teemal seoses üleüldise majandussituatsiooniga, kus me kõik koos hetkel viibime. Juba mõnda aega on kõikvõimalikes meediakanalites ning valitsuse pressikonverentsidel ja intervjuudes olnud jutuks see, mida peaksid ettevõtted tegema selleks, et tänases majandussituatsioonis ellu jääda ja kasvõi mõnigi töökoht säilitada.Ekspordimahtude suurendamine

Üha enam ja enam on kõlama jäänud imerohuna ekspordi arendamine ja ekspordimahtude suurendamine. Loomulikult on see vahendiks tänases majanduslikus olukorras paremini toime tulla, kuid nagu teame, on selline situatsioon täna mitte ainult Eestis vaid ka teistes ümberkaudsetes riikides, mis on ka Eesti põhilisteks kaubanduspartneriteks.

Täiendavaks motivaatoriks võiks olla ka uudis meediast, mis ütleb, et "Valitsuskabinet kiitis heaks minister Juhan Partsi esitatud riigi tugipaketi ettevõtete finantseerimiseks kogumahus 5,7 miljardit krooni". Tugipaketis välja pakutud neli abimeedet on mõeldud väikese ja keskmise suurusega Eesti eksportivate ettevõtete finantseerimisprobleemide leevendamiseks ja 5,7 miljardi kroonise tugiprogrammiga saaks toetada 1300 ettevõtet. Seega, kes ennast ise aitab, sellel on lootust saada abi ka väljastpoolt.

Kuidas siis kasvatada müügimahtusid eksporditurgudel, kus samuti on nõudlus erinevate toodete järele tugevalt langenud ja sellest tulenevalt ka tarbimine vähenenud? Loomulikult tuleb leida erinevaid konkurentsieeliseid, mis aitaksid meie toodangut paremini müüa. Selliseks eeliseks ei saa olla ainult hind!
 

Eesti tootjate juures hinnatakse kvaliteeti

Oma klientidega suheldes ja ka eksporditeemat puudutades on kõlama jäänud mõtted selle kohta, miks hinnatakse ümberkaudsetel turgudel just Eestis valmistatud tooteid või tellitakse tooted või komponendid just Eesti ettevõtetelt. Põhjuseks on sageli just kvaliteetne töö ja kvaliteetsed tooted. Kuigi olen kuulnud ka seda, et just viimasel ajal on välistellijad hakanud kvaliteedile veel rohkem tähelepanu pöörama ja seda tõsisemalt ka kontrollima. Ja uskuge või mitte, seda just eesmärgiga leida vigu, et sellest tulenevalt saada lisaargument hinna allakauplemiseks.

Mida siis teha, et selle vastu võidelda ja vähendada odava tööjõuga riigi mainet? See maine on küll pisut paranenud, kuid sellest ei piisa. Üheks võimaluseks usalduse võitmiseks on rahvusvahelistele nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine ja sertifitseerimine. See annab klientidele täiendava argumendi ja kindluse, et selles ettevõttes on asjad korras ja suudetakse tarnida tooteid vastavalt kokkulepetele ja nõutud tähtajaks.

Kui firmal ei ole ressursse või tahtmist kogu süsteemi korraga ette võtta, siis võib tööd teha ka etappide kaupa. Nii võib alustada näiteks tootmisprotsessiga, millest sõltub kõige rohkem just toodete endi kvaliteet. Mõnede tooteliikide puhul on selline tootmisprotsessi sertifitseerimine ehk nn tootmisohje süsteemi juurutamine muudetud erinevate Euroopa Liidus kehtestatud direktiivide ja standarditega lausa kohustuslikuks.
 

Harmoneeritud standardid

Kuna ka Eesti on juba mõnda aega selle rahvusvahelise ühenduse liige, siis laienevad need kohustused nn "Harmoneeritud standardite" kaudu ka meie tootjatele, kes soovivad oma toodangut sellel ühisturul realiseerida. Juba praegu on ainuüksi nende standardite nimekiri sadu lehekülgi pikk ja see järjest pikeneb.

Need standardid kehtestavad Euroopa Komisjoni vastava otsusega ka nõuded kas tootmisohje sertifitseerimisprotsessi läbiviimiseks või toodete tüübi- ja regulaarseteks katsetusteks (sõltuvalt tõendamissüsteemist, mille alla konkreetne toode kuulub). Neid katsetusi on võimalik läbi viia kas ettevõtte oma laboris või vastavas sõltumatus ja tunnustatud laboris (jällegi sõltuvalt tõendamissüsteemist).

Praegu hõlmavad need Eesti Standardikeskuse poolt välja antud harmoneeritud standardid näiteks selliseid valdkondi, nagu:

  • ehitustooted;
  • meditsiiniseadmed;
  •  mänguasjad;
  • surveseadmed;
  • väikelaevad;
  • jne.

Tootmisohje süsteemide juurutamisel (vajadusel ka sertifitseerimisel) lähtutakse vastavates tootestandardites tehase tootmisohjele esitatavatest nõuetest, Eesti Vabariigi asjakohastest seadustest ning määrustest. Sellest lähtuvalt on (konkreetse toote kohta harmoneeritud standardi olemasolul) selle toote ja tootmisprotsessi standardi nõuetega vastavusse viimine kohustuslik! Lisaks eelnevale annab selliste standardite nõuete rakendamine tootjale õiguse varustada oma toode ka CE-märgiga, mis omakorda annab õiguse toodet Eestis jt EL riikides turustada.

Harmoneeritud standardi puudumisel või juhul, kui tootmisohje süsteemi sertifitseerimine ei ole nõutud vastava tõendamissüsteemiga,  viiakse sertifitseerimine läbi vabatahtlikkuse alusel.

Nende eelpool kirjeldatud nõuete täitmine annab klientidele märku sellest, et tootmisprotsessis peaks kõik korras olema, kvaliteet on tagatud ja tootja üle teostatakse järelvalvet sõltumatu sertifitseerimisasutuse poolt.

Kui ettevõte on tootmisohje süsteemi juurutamisega hakkama saanud, siis ei ole enam väga palju tarvis teha ka järgmise etapi e kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks (suur osa on juba eelnevas etapis ära tehtud).

Kui tegemist on ettevõttega, kes juba omab näiteks ISO 9001 nõuetele vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, siis temal on ka mainitud harmoneeritud standardite nõuete juurutamine lihtsam. Just tootmisprotsessiga seonduvad nõuded on mõnevõrra sarnased. Samas pannakse tootestandardites palju rohkem rõhku toodete katsetamistele ja vastavuskontrollile.
 

Kokkuvõte

Soovitame alustada sellest, et selgitate välja, kas ka teie ettevõtte poolt valmistatavad tooted kuuluvad mõne Euroopa Liidu direktiivi alla ja kas sellest lähtuvalt on olemas ka mõni nn harmoneeritud standardid, mille alusel on Teil tekkinud kohustus tootmisohje süsteemi juurutamiseks ja võib-olla ka sertifitseerimiseks. Vastasel korral võib kogu eelnev tegevus klientide leidmiseks tühja joosta, sest te ei tohi oma tooteid turustada!

Kuna TJO Konsultatsioonide missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele, siis oleme Teile toeks ja abiks ka nende uutest harmoneeritud standarditest tulenevate nõuete väljaselgitamisel ja juurutamisel. Loomulikult oleme valmis teid toetama eksporditurundusplaanide koostamisel (kogemus rohkem kui 70 ekspordiplaaniga) ja paljudes teistes valdkondades.

Liivo Põllup
TJO Konsultatsioonid

Lugemist artikliga seonduvatel teemadel:
Kas CE-märk valmistab muret?
Toodete ja tootmisprotsessi nõuete muudatused ning uued nõuded
CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine
Strateegiliste ja ekspordiplaanide koostamine
Kuidas koostada ekspordiplaani?
Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid