TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Muudatused EASi ühisturunduse ja välismessitoetuse meetmete tingimustes


12.  aprillil 2009 jõustusid muudatused ettevõtjate ühisturunduse ja välismessitoetuse tingimustes. Kui varem  said toetuse saamiseks taotlusi esindada vaid ettevõtluse tugiorganisatsioonid, siis pärast muudatuste jõustumist on selleks õigus ka äriühingutel endil. Põhjuseks tugiorganisatsioonide vähene aktiivsus taotluste koostamisel.

Ühisturunduse toetust saab taotleda turu-uuringute tegemiseks, sihtturgudele suunatud turundusürituste läbiviimiseks välisriigis või Eestis, projektiga seotud seminaride ja infopäevade korraldamiseks, info- ja reklaammaterjalide valmistamiseks, taustauuringute tegemiseks.

Uue toetatava tegevusena on aktsepteeritud ka püsiekspositsiooni eksponeerimine sihtturul ning ühes sellega on lisandunud abikõlblikud kulud – näitusepinna rent, stendi kujunduse ja teostuse kulu, näituseboksi sisustuse rent, tootenäidiste transport välisriiki ja tagasi, tootenäidiste kindlustus.

Samuti saab nüüd toetust taotleda projektis osalejate päevarahade kulude katmiseks sihtturgude külastamisel. Taotlejate tegevust hõlbustab kindlasti ka asjaolu, et nüüdsest on ühisturunduse projekti puhul nõutav minimaalselt kolme kasusaaja olemasolu varasema nelja asemel.

Toetuse maksimaalne suurus tõusis varasemalt 700 000 kroonilt miljoni kroonini ning minimaalset määra langetati 50 000 kroonilt 40 000 kroonile. Toetust antakse kuni 50% ulatuses projekti üldmaksumusest. Projekti maksimaalne kestus pikenes 24 kuuni.

Seni kehtinud välismessitoetust reguleeriva määruse järgi pidid taotlejad esitama oma välismessil osalemise või selle külastamise taotluse EASile minimaalselt vastavalt kuus või kolm kuud enne messi toimumist. Nüüd on see nõue tühistatud ning ettevõtjad saavad oma tegevust plaanides lähtuda EASi sätestatud projektitaotluste menetlemise üldtähtaegadest.

Madalaim lubatud toetussumma on seni kehtinud 40 000 krooni asemel 30 000 krooni ning kõrgeim lubatud toetussumma senise 750 000 krooni asemel miljon krooni, seda nii välismessil osalemise  kui ka välismessi külastamise projekti puhul. Toetust antakse kuni 50% ulatuses projekti üldmaksumusest.

Projekti lubatud kestust pikendati senise 18 kuu asemel 24 kuuni, mis peaks ettevõtjatele koos toetuse piirmäära tõstmisega andma võimaluse pikaajaliselt  planeerida.
Toetust saab nüüd taotleda ka messile lähetatavate ettevõtja töötajate ning projektijuhi päevarahade ning messipääsme ja messile akrediteerimise kulude katteks, mis varem oli välistatud.

Mõlema meetme puhul on laiendatud toetuse taotlejate ringi – nüüd võivad toetust taotleda ka elektrienergia-, gaasi-, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega tegelevad ettevõtted ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ning saastekäitluse vallas tegutsevad ettevõtted.
(Allikas: EAS)