TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tehnoloogiainvesteeringu programm ja toetused tööstusettevõtetele


Detsember 2009

Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse eesmärgiks on soodustada investeeringuid, mis aitavad kasvatada tööstusettevõtete tootlikkust ja ekspordipotentsiaali, leida uusi turustusvõimalusi ning luua suurema lisandväärtusega töökohti.

EASi kodulehel avaldas 30.11.09 ettevõtete võimekuse divisjoni direktor Pille-Liis Kello kokkuvõtte Suurbritannia rahvusvahelise konsultatsioonifirma Assystem tootmisoperatsioonide ekspertide Eesti tööstusettevõtete külastustest 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta esimesel poolel EASi tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringute programmi raames.Eesti tööstusettevõtete tugevusi ja arenguvajadusi kaardistades tõdeti, et Eesti tööstusettevõtteid iseloomustavad head teadmised oma valdkonnas, kuid konkurentsivõimet pärsivad puudused igapäevases töökorralduses.

Välisekspertide poolt 140 eri valdkonna ja suurusega tööstusettevõtte külastuse alusel pälvis Kello sõnul ekspertide tunnustuse eelkõige ettevõtete tugev sisemine pädevus ja unikaalsed teadmised omas valdkonnas, samuti juhtkonna pühendumine. Lisaks suurepärastele valdkonnateadmistele on Eesti tööstusettevõtted varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, samuti on kasvuperioodil investeeringuid tehtud palju.

Samas pärsib ekspertide hinnangul ettevõtete konkurentsivõimet kõige enam juhuslik tootmiskorraldus ja planeerimine, samuti vähene koostöö teiste osapooltega.

- Läbimõtlemata tootmiskorralduse puhul tõid eksperdid välja peamiselt seadmete ebaotstarbekat paigutust tootmispinnal ja optimaalse materjalivoo puudumist, korrastamata tootmiskeskkonda, vähest tööd protsesside optimeerimisel ning ettevõtte kvaliteedi- ja juhtimissüsteemide puudumise või pealiskaudse rakendamist. Nähti tarvidust seadistusaegade vähendamise ja seadmete efektiivsuse parandamise järele.

- Planeerimise puhul tõid eksperdid välja eelkõige pikemaajalise strateegia puudumise või selle liiga üldise taseme; eri plaanide, näiteks tootmis- ja turundusplaani vahelise seose puudumist ning ka nõrga lühiajalise kavandamise taseme, mille tulemuseks on nii tooraine kui ka toodangu liigsed laovarud.

- Vähese koostöö all pidasid eksperdid silmas vähest suhtlust tarneahela teiste osapooltega. Külastatud firmade seas esines võrdlemisi vähe koostööd tarnijate ja klientidega, et parandada tarnekindlust, jagada riske või luua tootele suuremat lisandväärtust.

Välisekspertide poolt väljatoodud parendusvõimaluste realiseerimiseks saame  TJO konsultatsioonide teenuste valikus olevate teenuste ja meie kogenud konsultantide kaasabil pakkuda oma klientidele sobiva ja tulemusliku lahenduse.
 

Tootmise efektiivsuse analüüsimine ja selle tõstmise programm

Tootmise keskkonna arendamiseks, protsesside optimeerimiseks ja tarneahela erinevate osapooltega tehtava koostöö taseme hindamiseks on võimalik läbi viia tootmise efektiivsuse analüüs. Analüüsi tulemuste põhjal valib ettevõtte juhtkond esmatähtsad valdkonnad, mille arendamisega saavutatakse eeldatavasti kõige suuremat edu tootmise tulemuslikkuse arendamisel ning käivitatakse ettevõttes vastav programm.
 

Juhtimissüsteemid

Kvaliteedi- ja  teiste juhtimissüsteemide puudumise või rakendamise pealiskaudsuse vastu on võimalik viia läbi kvaliteedi- või vajadusel integreeritud juhtimissüsteemi arendusprojekt. Vastavalt ettevõtte klientide ja tootele/teenusele kehtivatele nõuetele luuakse uus või optimeeritakse olemasolev juhtimissüsteem e töökorraldus, mis võimaldab saavutada sobiva juhtimise tulemuslikkuse taseme.

Integreeritud juhtimissüsteemi all võib mõista nt kvaliteedi-, keskkonna- või tööohutuse- ja töötervishoiu juhtimissüsteemide kirjeldamist, kus on ühendatud ühtsesse süsteemi ühe või mitme standardi nõuded, samuti võib selles vastava nõude olemasolul käsitleda tootmisohje või CE-märgi kasutamiseks vajalikku.
 

Ettevõtte strateegilised- ja tegevusplaanid

Pikaajalise strateegia puudumist või selle liigset üldistust, erinevate ettevõttesiseste plaanide kokkusobimatust ja nõrka lühiajalist kavandamise taset on võimalik parandada valmistades ette ettevõtte strateegilise arenguplaani koos tema juurde kuuluva tegevuskava ja eelarvega. Selline visiooni ja strateegiliste eesmärkide põhine lähenemisviis võimaldab viia nende saavutamise vajaduse, kooskõlastatuse ja kontrolli eesmärkide täitmise üle võimalikult madalalale juhtimistasemele ning seeläbi saavutad nende oluliselt põhjalikuma mõistmise ja täitmise tulemuslikkuse.

Pille-Liis Kello ütleb kokku võttes ekspertide hinnangut: „Kui täna on tehnoloogia veel paljuski ebaratsionaalselt kasutatud, siis annab tootmisprotsesside parandamine kindlasti juba olemasoleva kaasaegse tehnoloogiaga võimaluse teha märgatav tõus tootlikkuse näitajates".

Majandusministeerium on andnud teada, et kavandamisel on tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse programmi raames käivitada 2010. aasta kevadel kolmas taotlusvoor. Äripäeva sõnul otsustas valitsuskabinet k.a. oktoobri viimasel nädalal juba suurendada ettevõtjatele mõeldud tehnoloogiainvesteeringuid 114 miljoni krooni võrra, mis leiti tänu eurorahade ümberjagamisele.

TJO konsultatsioonid on valmis toetama ettevõtete jõupingutusi tootmisprotsesside ja juhtimissüsteemi toimimise parandamiseks ning kaasa lööma vajalike arendusprojektide algatamisel ja elluviimisel. Samuti olema endiselt nõustamas eurorahade kaasamiseks läbiviidavaid projekte ettevõtetes.

TJO Konsultatsioonid

TJO Konsultatsioonide poolt pakutavad teenused

Lugege ka meie teisi nõuandeid