EASi programmid ei ole suletud!


Detsember 2011 

Hoolimata igasugu segastest ja hirmutavatest sõnumitest, on eurotoetused Eesti ettevõtete jaoks olemas ja enamus programme avatud. Sellega seonduvalt anname huvilistele nõu, mida tasuks lähiajal teha. 1. Kes planeerib eksporditegevuse laiendamist, sel on mõistlik kasutada ekspordi arendamise programmi

Selle raames saab toetust taotleda:

 • sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks;
 • toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimiseks;
 • tootenäidiste valmistamiseks ja tellimiseks;
 • reklaammaterjalide valmistamiseks ja tellimiseks ning püsiekspositsioonide eksponeerimiseks;
 • ettevõtja sihturgudele suunatud veebilehe arendamiseks, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamiseks;
 • toodete või teenuste brändide väljatöötamiseks ja kaubamärkide registreerimiseks sihtturul;
 • müügivisiitide korraldamiseks sihtturgudel ning sihtturgudele suunatud turundusürituste korraldamiseks;
 • sihtturgudele suunatud välismessidel või -näitustel osalemiseks;
 • sihtturgude uuringute läbiviimiseks.  
 • Toetuse minimaalne summa on 3 000 eurot ja maksimaalne summa 160 000 eurot.

Meil on pikaajalised ja edukad kogemused taotluseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel. Ja nagu eelmisel korral sai öeldud: rahataotlemise/jagamise põhimõte on selge: kes ees, see mees!
 

2. Jätkuvalt on avatud arendustöötaja kaasamise toetus 

Toetatavad tegevused selle programmi raames:

 • arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused;
 • arendustöötaja rakendamine toetuse saaja projekti eesmärkide elluviimiseks.

Toetusmäär sõltub arendustöötajast ja moodustab abikõlblikest kuludest:

 • 50%, kui kaasatakse turundusjuht;
 • 70%, kui kaasatakse teadur, insener, disainer, tehnoloog;
 • 100%, kui kaasatakse intellektuaalomandi kommertsialiseerija (ainult ülikoolide puhul).

Projekti periood on maksimaalselt 36 kuud.

3. Teadmiste ja oskuste arendamise programm suleti 23. novembril

Varasemate aastate kogemuste põhjal võib öelda, et programm võidakse avada uuesti u 2–3 kuu pärast. Seega tasub olla valmis. Meie omalt poolt anname oma klientidele programmi avamisest operatiivselt teada.

4. Ettevõtted, kel EASi poolt rahastatud toetusprojektid praegu elluviimisel

Vaadake üle tähtajad ja mõelge, kas miski ei vaja muutmist. Vajadusel tehakse muudatused, aga tark on neid mitte jätta projekti viimasele kolmele kuule.

Siin on kirjas vaid mõned avatud programmidest. Programme on veel nii EASis kui ka mujal. Seetõttu soovitame meile anda teada, milliseid arendusi ja investeeringuid kavandate. Vaatame teie kavatsused läbi ning soovitame, kas ja millisest ELi programmist tasub tuge küsida. Soovi korral oleme toeks ka taotluste ettevalmistamisel. Küsige ELi rahastamise alal nõu

 

TJO Konsultatsioonid

 

Kasulikku lugemist

Lugege konsultantide nõuandeid


 

 
© TJO Konsultatsioonid